Έρευνες - Μελέτες

Στο υψηλότερο επίπεδο της 6ετίας, η αγορά εργασίας στον κλάδο των Επικοινωνιών

peoplenew1

Τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης, τα τελευταία έξι χρόνια, αναμένει, για το 1ο τρίμηνο του 2015, η αγορά εργασίας στον κλάδο των Επικοινωνιών και Μεταφορών. Για το διάστημα Ιανουάριος - Μάρτιος 2015, οι εργοδότες να αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +13% στους δύο κλάδους, επίδοση που είναι η καλύτερη από το 4ο τρίμηνο του 2008. Τα δε σχέδια προσλήψεων βελτιώνονται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση µε το προηγούμενο τρίµηνο και διατηρούνται σχετικά σταθερά, σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους.Στο +13% οι προοπτικές απασχόλησης το πρώτο τρίμηνο του 2015Σύμφωνα με την έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το 1ο τρίμηνο του 2015, η εικόνα είναι θετική για το σύνολο της αγοράς εργασίας, με τους Έλληνες εργοδότες να αναμένουν τις καλύτερες προοπτικές προσλήψεων τα τελευταία έξι χρόνια.

Ο Δείκτης των Προοπτικών Απασχόλησης - προσαρμοσμένος σύμφωνα με την εποχικότητα -  διαμορφώνεται στο +8%, με τους εργοδότες να αναμένουν αύξηση των προσλήψεων σε οκτώ από τους εννέα τομείς της  οικονομίας, για το 1ο τρίμηνο του 2015.

Οι προθέσεις προσλήψεων παραμένουν σχετικά σταθερές, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους. 

Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης Α’ Τριμήνου 2015

Τα τριμηνιαία αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι το 16% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των ατόμων που απασχολούν, 12% προβλέπει μείωση και 70% δεν αναμένουν κάποια αλλαγή στο υφιστάμενο εργατικό δυναμικό τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη ευρήματα της Manpower, το θετικό κλίμα, που αντανακλάται στην έρευνα, δεν καλύπτει κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Και αυτό καθώς, για παράδειγμα, οι εργοδότες στις μικρές επιχειρήσεις εκφράζουν το χαμηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης. Εντούτοις, αν και οι Προοπτικές Απασχόλησης για τις μικρές επιχειρήσεις εμφανίζουν μείωση για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, εξακολουθούν να είναι θετικές, αλλά συγκρατημένες σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις των υπόλοιπων μεγεθών.

Προοπτικές απασχόλησης
Αύξηση του αριθμού των ατόμων, που απασχολούν, αναμένουν κατά το προσεχές τρίμηνο οι εργοδότες σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις αναμένουν την ισχυρότερη αύξηση καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +19%. Ωστόσο, οι εργοδότες στους τομείς Εστίασης και  Τουρισμού αναμένουν υποτονικό κλίμα προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του -2%.

Σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2014, οι εργοδότες σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας καταγράφουν βελτιωμένες προοπτικές προσλήψεων. Οι σημαντικότερες αυξήσεις των Προοπτικών, της τάξης των 7 και 6 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα, καταγράφονται στους τομείς του Εμπορίου (Χονδρική και Λιανική) και της Μεταποίησης. Στο μεταξύ, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται σε τέσσερις τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα της Γεωργικής Οικονομίας, με μείωση 5 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις αναφέρουν σημαντική αύξηση της τάξης των 11 ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται σε δύο τομείς, και ιδιαίτερα στον τομέα του Τουρισμού, με μείωση 13 ποσοστιαίων μονάδων.

Ανά γεωγραφική περιοχή
Οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές αναμένουν αύξηση του αριθμού των ατόμων, που απασχολούν, κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου. Οι υψηλότερες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, της τάξης του +11%, καταγράφονται στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, ενώ οι Προοπτικές για τη Βόρεια Ελλάδα ανέρχονται σε +4%.

Προοπτικές Απασχόλησης σε σχέση με το Μέγεθος του Οργανισμού

Διεθνής εικόνα
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εργοδότες σε 38 από τις 42 χώρες καταγράφουν θετικά σχέδια προσλήψεων για το 1ο τρίμηνο. Οι Προοπτικές εμφανίζονται γενικά ενισχυμένες, σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2014, αλλά και το 1ο του 2014. Οι προβλέψεις βελτιώνονται σε 22 χώρες και αποδυναμώνονται σε μόλις 12, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξάνονται σε 24 χώρες, ενώ μειώνονται σε 13, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.  Η αισιοδοξία αναφορικά με τις προσλήψεις για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου είναι και πάλι ισχυρότερη στην Ινδία, την Ταϊβάν και τη Νέα Ζηλανδία. Οι ασθενέστερες και μόνες αρνητικές προβλέψεις καταγράφονται από τους εργοδότες στην Φινλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ελβετία.

Στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής (ΕΜΕΑ), οι προοπτικές απασχόλησης διαφέρουν: Οι εργοδότες σε 20 από τις 24 χώρες προβλέπουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι εργοδότες σε τέσσερις χώρες αναμένουν μείωση του αριθμού των απασχολουμένων. Η πρόβλεψη προσλήψεων βελτιώνεται σε 12 χώρες, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ενισχύεται σε 15, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, Οι εργοδότες στην Τουρκία καταγράφουν τα πιο αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων της γεωγραφικής περιφέρειας για το 1ο τρίμηνο του έτους, ενώ η ασθενέστερη αύξηση των θέσεων εργασίας αναμένεται να σημειωθεί στη Φινλανδία.

Πηγή γραφημάτων: Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης