Έρευνες - Μελέτες

Αύξηση επενδύσεων σε τεχνολογίες επαλήθευσης ταυτότητας το 2018

biometrics1

Νέες επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες, πυροδοτεί η ανάγκη των εταιρειών να εγγυηθούν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και το ιδιωτικό απόρρητο των πελατών τους. Προκειμένου να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη καταναλωτών και συνεργατών σε θέματα διαδικτυακής ασφάλειας, οι επιχειρήσεις δηλώνουν έτοιμες να επενδύσουν σε τεχνολογίες επαλήθευσης ταυτότητας (encryption & biometrics) και κρυπτογράφησης.

Το 46% των εταιρειών σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις στις τεχνολογίες encryption και biometrics το 2018Οι μισοί από τους ερωτηθέντες - από έρευνα της PwC - δήλωσαν ότι η χρήση προηγμένων τεχνολογιών επαλήθευσης ταυτότητας έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη, όσον αφορά την ασφάλεια πληροφοριών και την ικανότητα προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. Επίσης, ποσοστό 48% αναφέρει ότι οι προηγμένες τεχνολογίες επαλήθευσης ταυτότητας έχουν συμβάλει στη μείωση της απάτης, ενώ το 41% υποστηρίζει ότι έχουν αναβαθμίσει την εμπειρία των πελατών. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 46% δηλώνει ότι τη φετινή χρονιά σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις στη χρήση βιομετρικών δεδομένων και σε προηγμένες τεχνολογίες επαλήθευσης ταυτότητας. Η PwC αναμένει αυξημένη πίεση στην αγορά για την κρυπτογράφηση δεδομένων για σκοπούς προστασίας, κάτι που θα δώσει ώθηση και στις σχετικές επενδύσεις. Για παράδειγμα, το 46% των ερωτηθέντων του κλάδου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δήλωσε ότι τη φετινή χρονιά σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις στην κρυπτογράφηση.

Ιδιωτικό απόρρητο
Παρά την αυξημένη ανάγκη προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου, σύμφωνα με την έρευνα της PwC, στην οποία συμμετείχαν 9.500 ανώτερα στελέχη διοίκησης και τεχνολογίας σε 122 χώρες, αρκετοί οργανισμοί, δεν έχουν δώσει το απαιτούμενο βάρος στην προστασία του ιδιωτικού απορρήτου. Μόλις το 49% των συμμετεχόντων στην έρευνα (Global State of Information Security) δήλωσε ότι ο οργανισμός τους περιορίζει τη συλλογή, διατήρηση και πρόσβαση σε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα στα απολύτως απαραίτητα. Αντιθέτως, το 51% διατηρεί ενημερωμένο μητρώο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων και πελατών, στο οποίο συλλέγονται, διακινούνται και αποθηκεύονται τα δεδομένα. Σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων πελατών και εργαζομένων από τρίτους, λιγότεροι από τους μισούς (46%) διεξάγουν ελέγχους συμμόρφωσης για τη διασφάλιση της προστασίας τους. Αντίστοιχο ποσοστό (46%) δήλωσε ότι ο οργανισμός τους απαιτεί από τρίτους να συμμορφώνονται με τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου που εφαρμόζουν.

Καθυστερήσεις
Η έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρήσεις σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή παρουσιάζουν καθυστέρηση σε σχέση με τις εταιρείες σε Ασία, Βόρεια Αμερική και Νότια Αμερική όσον αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής ασφάλειας πληροφοριών και την εφαρμογή πρακτικών διακυβέρνησης στη χρήση δεδομένων.

Στο μεταξύ, οι καταναλωτές, από την πλευρά τους, εκφράζουν αβεβαιότητα για το κατά πόσο οι εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν υπεύθυνα τα προσωπικά δεδομένα. Ενδεικτικά, στις ΗΠΑ, μόλις το 25% των καταναλωτών θεωρεί ότι γίνεται υπεύθυνη χρήση.

GDPR: Η ευκαιρία
Αναφορικά με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), μερίδα των συμμετεχόντων στην έρευνα GSISS 2018 από διάφορες χώρες του κόσμου, δήλωσε ότι είχε ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζεται από το 1ο εξάμηνο του 2017. Ενδεικτικά, περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (32%) ήταν ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης, με το ποσοστό αυτό να είναι λίγο υψηλότερο στην Ασία (37%) σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες περιοχές.