Έρευνες - Μελέτες

Προσωπικό στοίχημα για τους Έλληνες CEOs η ψηφιοποίηση

ceonew

Τον ρόλο της τεχνολογίας να μετασχηματίζει ριζικά την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα επιβεβεβαιώνουν, όπως άλλωστε και παγκοσμίως, οι Έλληνες διευθύντες σύμβουλοι (CEOs). Για του λόγου το αληθές το 56% των CEOs στην Ελλάδα απαντά ότι οι τεχνολογικές αλλαγές αποτελούν τη σημαντικότερη αλλαγή, που αντιμετωπίζουν στις επιχειρήσεις τους σήμερα.

Τις τεχνολογικές αλλαγές κατονομάζουν ως τη μεγαλύτερη πρόκληση τo 56% των Ελλήνων διευθυνόντων συμβούλωνΓια τους CEOs στην Ελλάδα οι μεγαλύτερες απειλές για τις εταιρείες τους είναι οι λειτουργικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Συγκεκριμένα, το 28% θεωρεί τους λειτουργικούς κινδύνους ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ανάπτυξη της εταιρείας, ενώ το 40% αποδίδει τον ίδιο ρόλο στην κυβερνοασφάλεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της KPMG (CEO Outlook 2018 -Growing Pains), η οποία ενσωματώνει για πρώτη φορά το 2018 ελληνικά αποτελέσματα η πλειοψηφία των Ελλήνων CEOs και συγκεκριμένα το 88% απάντησε πως δυσκολεύεται στην εκτέλεση παραλλήλων διαδικασιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και το μη ψηφιακό μετασχηματισμό. “Οι διευθύνοντες σύμβουλοι λειτουργούν πλέον σε ένα «συνδεδεμένο κόσμο» όπου τα γεγονότα μπορούν γρήγορα να μεταδοθούν και η ατζέντα των κινδύνων ανά πάσα στιγμή να αλλάζει. Η προσέγγιση αναμονής σε αυτά τα θέματα δεν μπορεί να είναι επιλογή. Πρέπει να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου, κυρίως σε ότι αφορά στην αδυναμία του διευρυμένου οικοσυστήματος των συνεργατών και προμηθευτών τους”.

Παγκόσμια εικόνα
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι CEOs, παγκοσμίως, υιοθετούν σήμερα μια ψηφιακή ατζέντα πιο έντονα από ποτέ άλλοτε, με το 71% μάλιστα να δηλώνει έτοιμο να οδηγήσει την επιχείρησή του σε ένα ριζοσπαστικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως διαπιστώνει η έρευνα, το 51% των στελεχών δηλώνει -επίσης- έτοιμο να αντιμετωπίσει την πρόκληση των κυβερνο-επιθέσεων, με το 59% να αισθάνεται προσωπική ευθύνη για την προστασία των δεδομένων των πελατών.

Η έρευνα διαπιστώνει, επίσης, μια αυξανόμενη παραδοχή -εκ μέρους των CEOs- για το αναπόφευκτο μιας κυβερνο-επίθεσης σε μια επιχείρηση, με το 49% να δηλώνει πως το ουσιαστικό διακύβευμα είναι το «πότε» και όχι το «αν» θα πέσουν θύματα ψηφιακών επιθέσεων. Στο μεταξύ, το 55% των ερωτηθέντων παραδέχεται πως μια ολοκληρωμένη στρατηγική αναφορικά με τους κινδύνους, που προέρχονται από τον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη καταναλωτών και επενδυτών.

Ευελιξία
Με τις ραγδαίες αλλαγές στο τεχνολογικό περιβάλλον, οι οποίες αναπροσαρμόζουν και τις απαιτήσεις των καταναλωτών, είναι αναμενόμενο το 59% των CEOs, παγκοσμίως, να πιστεύει ότι ένα από πιο σημαντικά πλεονεκτήματα μιας σημερινής επιχείρησης είναι η ευελιξία. Για παράδειγμα, το 38% των διευθυνόντων συμβούλων απαντά ότι η επιχείρηση τους χρειάζεται να μελετήσει τον επαναπροσδιορισμό της στην αγορά, προκειμένου να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες των Millennials.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 51% των διευθυνόντων συμβούλων δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη στις πηγές πληροφόρησης, που προέρχονται από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης έναντι όλων των άλλων εναλλακτικών πηγών.

Προσλήψεις
Οι CEOs ανά τον κόσμο αντιμετωπίζουν αισιόδοξα τις προοπτικές του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα για τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης, της βιομηχανικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της χώρας τους (67%, 78% και 74% αντίστοιχα). Το 90% δηλώνει αισιόδοξο για τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης τους, αλλά μόνο το 37% σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό της επιχείρησής του περισσότερο από 6% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Στο μεταξύ, πάντως, αντίθετα με την κοινή γνώμη, το 62% των CEOs εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αυξήσει παρά να μειώσει τις θέσεις εργασίας.