Έρευνες - Μελέτες

Η τεχνολογία, καταλύτης για την επενδυτική δραστηριότητα το 2018

technology1new1

Ως καταλύτης στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, λειτουργεί για τις ελληνικές βιομηχανίες η τεχνολογία. Τόσο για το 2017, όσο και για το 2018, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν βαρύνουσα σημασία στη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής των ελληνικών βιομηχανιών. Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η οποία καταγράφει, μεταξύ άλλων, τους παράγοντες, που επηρεάζουν την επενδυτική δραστηριότητα στην ελληνική βιομηχανία. Σύμφωνα με την έρευνα, οι τεχνολογικές εξελίξεις συμπεριλαμβάνονται στους λόγους, που ερμηνεύουν την απόφαση των εγχώριων βιομηχανιών να αυξήσουν, να διατηρήσουν αμετάβλητες ή να μειώσουν τις αντίστοιχες δαπάνες τους.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, βασικός παράγοντας που καθορίζει τις επενδυτικές αποφάσεις των ελληνικών εταιρειώνΗ έρευνα δείχνει ότι, τόσο για το 2017, όσο και για το 2018, μόνο τρεις από τους οκτώ εξεταζόμενους παράγοντες επιδρούν με θετικό τρόπο στην επενδυτική δραστηριότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 2017 η προσδοκώμενη ζήτηση για προϊόντα και η συμβολή των τεχνολογικών εξελίξεων αποτελούν τους δύο παράγοντες με την ισχυρότερη θετική επίδραση στις επενδυτικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, το 2017 και το 2018, το 52% και 55% αντίστοιχα των ερωτηθέντων αποτίμησε την επίδραση της ζήτησης ως θετική ή πολύ θετική. Η συμβολή των τεχνολογικών εξελίξεων είναι ελαφρώς μικρότερης έντασης, με ένα 35% και 38% αντίστοιχα για τα δύο έτη να την αποτιμά ως θετική ή πολύ θετική.

Τα κέρδη της επιχείρησης, τα οποία μέχρι το 2016 ασκούσαν αρνητική επιρροή στην επενδυτική δραστηριότητα, είχαν θετικό συντελεστή σημαντικότητας συνολικά στην τρέχουσα έρευνα. Όμως, αυτός ο παράγοντας ήταν οριακός για το 2017, ενώ η επίδραση τους αποτιμήθηκε ως θετική ή πολύ θετική από το 32% των επιχειρήσεων του δείγματος για πέρυσι και από το 35% για το τρέχον έτος.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επενδυτική δραστηριότητα στη βιομηχανία

Αποτρεπτικοί παράγοντες
Στον αντίποδα, η οικονομική πολιτική στο σύνολο της, η φορολογία κερδών, καθώς και η χαμηλή διαθεσιμότητα και το κόστος κεφαλαίων, παραμένουν οι πιο αποτρεπτικοί παράγοντες των επενδύσεων τόσο το 2017, όσο και το 2018. Συγκεκριμένα, το 56% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το επίπεδο της φορολογίας είναι ιδιαίτερα αποτρεπτικό για επενδύσεις και τα δύο έτη. Στις αρνητικές επιδράσεις επί των επενδυτικών σχεδίων των βιομηχανικών επιχειρήσεων διατηρεί σταθερά τα τελευταία έτη την πρωτοκαθεδρία, η οικονομική πολιτική στο σύνολο της, με μικρή διαφορά από τη φορολόγηση των κερδών. Συγκεκριμένα, το 57% των ερωτώμενων έκρινε την επίδραση της το 2017 ως αρνητική ή πολύ αρνητική, ποσοστό το οποίο αυξήθηκε οριακά το 2018.

Προτεραιότητες
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, που αποτυπώνει η έρευνα, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης το 2017 αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με τις δαπάνες του 2016. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2009, που η τελική εκτίμηση είναι ανοδική. Αντίθετα, για το 2018 προβλέπεται ότι οι σχετικές επενδυτικές δαπάνες στην Ελλάδα θα μειωθούν κατά 2,4%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, κύρια επενδυτική προτεραιότητα για το 2018 είναι οι δαπάνες για διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα, που πέρυσι βρίσκονταν στη δεύτερη θέση. Ακολουθούν οι δαπάνες για επενδύσεις, που αποτελούσαν πρώτη προτεραιότητα το 2017, δηλαδή για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα. Οι δαπάνες για άλλους σκοπούς έρχονται και πάλι τρίτες κατά σειρά, ενώ ακολουθούν εκείνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Στις τελευταίες θέσεις παρέμειναν οι επενδύσεις που αφορούν σε βελτίωση των μεθόδων παραγωγής, που ήδη εφαρμόζονται και σε εισαγωγή νέων παραγωγικών μεθόδων.