Έρευνες - Μελέτες

Γεγονός η πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια

security1

Τη στρατηγική της για μια πιο ασφαλή ψηφιακή οικονομία και κοινωνία αρχίζει να υλοποιεί σταδιακά η Ευρώπη, ενεργοποιώντας την πρώτη νομοθετική πράξη της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Πρόκειται για την Οδηγία για την ασφάλεια των Συστημάτων Δικτύου και Πληροφοριών (Οδηγία NIS), την οποία τα κράτη-μέλη οφείλουν να ενσωματώσουν στο εθνικό τους Δίκαιο.

Την Οδηγία για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών οφείλουν να μεταφέρουν στο εθνικό Δίκαιο τα κράτη-μέληΤο θέμα θεωρείται ζέον για την Ένωση, η οποία μάλιστα χρηματοδοτεί την ταχύτερη μεταφορά της Οδηγίας NIS στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών με 38 εκατ.ευρώ μέσα από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» χρηματοδότηση 38 εκατ. ευρώ. Η Οδηγία NIS άρχισε να ισχύει τον Αύγουστο του 2016. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία 21 μηνών για να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και διαθέτουν έξι ακόμα μήνες για να προσδιορίσουν τους φορείς εκμετάλλευσης των βασικών υπηρεσιών. Η Οδηγία περιέχει τους πρώτους νομικά δεσμευτικούς κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ και δημιουργεί υψηλό ενιαίο επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μελέτες δείχνουν ότι οι επιθέσεις με ransomware έχουν αυξηθεί κατά 300% από το 2015. Κατά τη χρονιά που μας πέρασε, σημειώνονταν πάνω από 4.000 επιθέσεις με ransomware κάθε μέρα, με το 80% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να βιώνει τουλάχιστον ένα επεισόδιο κυβερνοασφάλειας. Οι δε οικονομικές επιπτώσεις των κυβερνοεγκλημάτων πενταπλασιάστηκαν από το 2013 έως το 2017 και θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω, μέχρι και τετραπλασιαζόμενες, έως το 2019. Το 87% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η κυβερνοεγκληματικότητα αποτελεί σημαντική πρόκληση για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ.


Νέοι κανόνες
Στο μεταξύ, αλλαγές στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, που χειρίζονται οι Αρχές επιβολής του νόμου, εφαρμόζονται από χθες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα Οδηγία, που τέθηκε σε εφαρμογή χθες (6/5), δημιουργεί ένα εναρμονισμένο σύνολο κανόνων σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από τις Αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι κανόνες διασφαλίζουν το θεμελιώδες δικαίωμα των υπόπτων, των θυμάτων και των μαρτύρων στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα άτομα θα έχουν, επίσης, το δικαίωμα να ζητούν από τις αστυνομικές και ποινικές δικαστικές Αρχές πρόσβαση στα δεδομένα τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι νέοι κανόνες θα δώσουν τη δυνατότητα στις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τις έρευνες και τις διώξεις αποτελεσματικότερα, με βάση κοινά υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων. Αυτό θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας στην Ευρώπη.