Έρευνες - Μελέτες

Η κυκλοφορία data roaming στην Ε.Ε. εκτινάχθηκε κατά 435% το 2017

travel-smartphone-security-930x450

Πραγματική “έκρηξη” στην κυκλοφορία δεδομένων περιαγωγής σημειώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 3ο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Συγκεκριμένα, ο όγκος των data, που διακινήθηκε μέσω περιαγωγής στην Ε.Ε. κατά το 3ο τρίμηνο του περασμένου έτους, αυξήθηκε κατά 435% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και διαμορφώθηκε σε 84 εκατ. GB το εξεταζόμενο διάστημα.

Στα 84 εκατ. GB η κυκλοφορία δεδομένων μέσω περιαγωγής - Το 88% των χρηστών επωφελούνται από το νέο ΚανονισμόΤην παραπάνω εικόνα αποτυπώνει report, που δημοσιοποίησε το Σώμα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (BEREC). Η εν λόγω αναφορά εξετάζει την πορεία της κυκλοφορίας των δεδομένων εντός Ε.Ε. κατά το 3ο τρίμηνο του 2017, δηλαδή ένα τρίμηνο μετά από την εφαρμογή του Κανονισμού “roam like at home”-RLAH.

“Η πορεία του 1ου τριμήνου μετά από την εφαρμογή της χρέωσης στην Ε.Ε. από το “roam like home” δείχνει ότι η κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής εντός της Ε.Ε. αποτελεί μια σαφή επιτυχία όσον αφορά τον τελικό χρήστη”, τόνισε ο Πρόεδρος του BEREC, κ. Johannes Gungl. Οι δηλώσεις του επικεφαλής των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών Αρχών έγιναν στην τελευταία σύνοδο της Ολομέλειας του BEREC και αναπαράγονται από την ιστοσελίδα Telecompaper.

Απολογισμός
Το BEREC ενέκρινε στην πρόσφατη συνεδρίασή του την τελευταία έκθεση σχετικά με την περιαγωγή στην Ε.Ε. Η έκθεση διαπιστώνει ότι, ενώ οι όγκοι των δεδομένων περιαγωγής διαφέρουν από χώρα σε χώρα της Ε.Ε., σημειώθηκε σαφής αύξηση της κυκλοφορίας data σε ολόκληρη την περιοχή στο 3ο τρίμηνο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που φιλοξενούνται στην έκθεση περίπου το 88% των ενεργών χρηστών κινητής τηλεφωνίας στον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο επωφελούνται του RLAH.

Επιπλέον, η έκθεση διαπιστώνει ότι οι χρεώσεις περιαγωγής χονδρικής ήταν πολύ χαμηλότερες από τα ανώτατα όρια τιμών που ορίστηκαν από την Ε.Ε., τόσο για δεδομένα, όσο και για φωνητικά μηνύματα και SMS. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι τιμές χονδρικής πώλησης ήταν ακόμη χαμηλότερες από το εκτιμώμενο ελάχιστο επίπεδο κόστους που υπολόγισαν οι ρυθμιστικές Αρχές.

Αξιολόγηση Net neutrality
Το BEREC ενέκρινε, επίσης, την έναρξη μιας νέας δημόσιας διαβούλευσης, διάρκειας έξι εβδομάδων, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για την Ουδετερότητα Δικτύου (Net neutrality), που τέθηκαν σε ισχύ το 2016. Η δημόσια διαβούλευση θα βοηθήσει το BEREC να προσφέρει χρήσιμη πληροφόρηση για την πρώτη αναθεώρηση του σχετικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019.

Ο κ. Gungl σχολίασε ότι η διαβούλευση αναζητά συγκεκριμένα παραδείγματα από τους παράγοντες της αγοράς σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους κανόνες για το Net neutrality, καθώς και τις προσδοκίες για τον τρόπο με τον οποίο το 5G θα επηρεάσει την ουδετερότητα του δικτύου.

Επιπλέον, τα μέλη του BEREC ενέκριναν τους όρους ενός διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναπτύξει ένα εργαλείο μέτρησης της ποιότητας του Διαδικτύου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο και το εργαλείο μέτρησης θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία ένα χρόνο αργότερα.