Έρευνες - Μελέτες

Η ψηφιακή ασφάλεια παραμένει τομέας ανεκμετάλλευτος από τις γυναίκες

womanlaptopnew

Γένους αρσενικού παραμένει μέχρι σήμερα ο τομέας της ψηφιακής ασφάλειας. Ο εν λόγω κλάδος εξακολουθεί να είναι, σε μεγάλο βαθμό, ανεκμετάλλευτος από τις γυναίκες, αντιπροσωπεύοντας μόνο το 11% του συνολικού εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης βιομηχανίας.

Μόνο το 11% του συνολικού εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης βιομηχανίας αποτελείται από γυναίκες

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η έκθεση «Beyond 11 Percent: A Study into Why Women Are Not Entering Cybersecurity» της Kaspersky Lab. Η έκθεση περιγράφει μερικά ενδιαφέροντα γεγονότα σχετικά με το γιατί η ψηφιακή ασφάλεια εξακολουθεί να είναι ένας δύσκολος κλάδος για να εισχωρήσει η γυναίκα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι γυναίκες, που εργάζονται στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας, αντιμετωπίζουν μια σκληρή πραγματικότητα: συχνά μπορεί να υπάρχει μόνο μία γυναίκα σε ένα δωμάτιο γεμάτο από άνδρες - που μπορεί να είναι ένας από τους κύριους λόγους που αποφασίζουν να μην επιδιώξουν καριέρα στον τομέα αυτό. Όπως σχολιάζουν οι ερευνητές, η έλλειψη γυναικών στον κλάδο μπορεί να δημιουργήσει ένα φαινόμενο “χιονοστιβάδας”, καθώς όσο λιγότερες είναι οι γυναίκες στην ασφάλεια των Πληροφοριακών συστημάτων, τόσο πιθανότερο είναι να χάσουν το ενδιαφέρον τους οι γυναίκες που σκέφτονταν να εργαστούν στο πεδίο αυτό.

Πρότυπα
Στο μεταξύ, η έρευνα «2017 Global Information Security Workforce Study», που πραγματοποιήθηκε από το (ISC)² και το Κέντρο του για την Ασφάλεια και την Εκπαίδευση στον Κυβερνοχώρο, δείχνει ότι το 42% των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα πρότυπο του ίδιου φύλου στην καριέρα τους. Στην πραγματικότητα, οι μισές γυναίκες που ρωτήθηκαν προτιμούν να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που έχει ίδια ποσόστωση ανδρών/γυναικών.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι γενικά οι γυναίκες δεν γνωρίζουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες και αν διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για τον ρόλο. Όταν ρωτήθηκαν γιατί δεν αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας, οι γυναίκες είχαν περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να ισχυριστούν ότι δεν έχουν εμπειρία με κώδικα (57% έναντι 43%). Επίσης, ότι δεν έχουν ενδιαφέρον για υπολογιστές (52% έναντι 39 %), ότι δεν γνωρίζουν για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου (45% έναντι 38%) και ότι τα μαθηματικά τους δεν είναι αρκετά καλά (38% έναντι 25%).

“Είναι σαφές ότι πρόκειται για ζήτημα ευαισθητοποίησης, καθώς οι εταιρείες σήμερα δεν αναζητούν μόνο άτομα που να γνωρίζουν κώδικα. Δεξιότητες όπως κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων είναι εξίσου σημαντικές για μια καριέρα στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας, αλλά η αντίληψη της βιομηχανίας τείνει να εστιάζεται κυρίως στην τεχνική πλευρά” αναφέρει η έρευνα.

Στερεότυπα
Τα στερεότυπα που σχετίζονται με την ψηφιακή ασφάλεια είναι επίσης ένας μεγάλος αποτρεπτικός παράγοντας για τις γυναίκες, σύμφωνα με την έρευνα. Τις περισσότερες φορές, η ορολογία που σχετίζεται με τη βιομηχανία, όπως η λέξη «χάκερ», γενικά θεωρείται ότι προκαλεί αρνητικούς συνειρμούς.

Επιπλέον, μία στις τρεις γυναίκες πιστεύει ότι οι επαγγελματίες του κυβερνοχώρου είναι «geeks» και μία στις τέσσερις ότι είναι «nerds», συμβάλλοντας ίσως στον λόγο για τον οποίο έξι στις δέκα γυναίκες πιστεύουν ότι μια σταδιοδρομία στην ψηφιακή ασφάλεια θα ήταν βαρετή.