Έρευνες - Μελέτες

Οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν τον ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ

technology1new11

Το αποτύπωμά τους στην παγκόσμια οικονομία διευρύνουν οι νέες τεχνολογικές τάσεις, όπως το IoT, η ρομποτική, η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα (VR, AR), το cloud και η τεχνητή νοημοσύνη (AI). Για την ακρίβεια, οι παγκόσμιες δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) πρόκειται να επιταχυνθούν έως το 2021, ακριβώς χάρη στην ανάπτυξη των νέων αυτών τεχνολογικών τάσεων. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της International Data Corporation (IDC), ενώ οι παραδοσιακές δαπάνες ΤΠΕ θα μειώσουν τη  συμμετοχή τους στο ΑΕΠ έως το 2021, οι συνολικές δαπάνες ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών των νέων τεχνολογικών τάσεων, θα ωθήσουν την αγορά σε ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από αυτόν της παγκόσμιας οικονομίας. Οι συνολικές δαπάνες ΤΠΕ για παραδοσιακές υπηρεσίες Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και νέες τεχνολογίες θα αυξηθούν από $4,3 τρις το 2016 σε $5,6 τρις μέχρι το 2021, που μεταφράζεται σε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6%. Η ετήσια ανάπτυξη θα επιταχυνθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης, από 5,5% το 2017 σε 6,5% το 2021, καθώς οι νέες τεχνολογίες θα αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόμενο ποσοστό της συνολικής αγοράς. Από μόνες τους, οι παραδοσιακές δαπάνες για την Πληροφορική θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 3%-4% έως το 2021, ενώ οι δαπάνες για τις Τηλεπικοινωνίες θα αυξάνονται κατά περίπου 1% ετησίως. 

Κορεσμός
Ενώ η συμμετοχή των παραδοσιακών ΤΠΕ στο ΑΕΠ μειώνεται, οι νέες τεχνολογίες αυξάνουν το αποτύπωμά τουςΌπως εξηγεί η IDC, οι παραδοσιακές ΤΠΕ είναι σήμερα ένας “ώριμος” τομέας της οικονομίας, καθώς πολλές τεχνολογικές αγορές συνεχίζουν να αγγίζουν σε σημεία κορεσμού. Υπό αυτό το σκεπτικό, οι νέες ευκαιρίες θα προκύψουν εν καιρώ από τις νέες τεχνολογίες, που η IDC αποκαλεί “Επιταχυντές Καινοτομίας” (IoT, γνωσιακές τεχνολογίες, AI, ρομποτική, AR/VR, τρισδιάστατη εκτύπωση και υπηρεσίες ασφάλειας επόμενης γενιάς). Οι νέες δαπάνες ΤΠΕ απ’ αυτές τις κατηγορίες θα αυξηθούν κατά 17% το 2017 και θα συνεχίσουν να επιταχύνουν έως το 2021, καθώς το επίπεδο διείσδυσης τους αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών.

“Οι Επιταχυντές Καινοτομίας είναι ένας σημαντικός μοχλός για την 3η Πλατφόρμα, η οποία αντικαθιστά ταχέως τη 2η Πλατφόρμα, αυτή των δεδομένων, των συσκευών και του λογισμικού”, σχολιάζει η IDC. Οι αναλυτές της εταιρείας εκτιμούν ότι οι “Επιταχυντές Καινοτομίας” είναι εκείνοι, που οδηγούν το επόμενο κύμα ανάπτυξης της αγοράς των ΤΠΕ, με αποτέλεσμα η 3η Πλατφόρμα να αντιπροσωπεύει το 75% των δαπανών ΤΠΕ μέχρι το 2021. Εν ολίγοις, οι επενδύσεις της 3ης Πλατφόρμας εξελίσσονται, πλέον, σε  κινητήρια δύναμη της αγοράς πληροφορικής παγκοσμίως.

Βέβαια, οι αναλυτές της IDC διευκρινίζουν ότι, σε γεωγραφικό επίπεδο, οι δαπάνες για ΤΠΕ θα έχουν διαφορετικό καταμερισμό ανάμεσα σε παραδοσιακές και μη, ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής ωρίμανσης της κάθε αγοράς.