Δελτία Τύπου ΣΕΠΕ

Συνάντηση ΣΕΠΕ με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κυρία Όλγα Γεροβασίλη

sepe_pressrelease2

Με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κυρία Όλγα Γεροβασίλη, συναντήθηκε το Προεδρείο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, από την πλευρά του Συνδέσμου συμμετείχαν ο Πρόεδρος ΔΣ, κύριος Τάσος Τζήκας, η Α' Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, o Β' Αντιπρόεδρος, κύριος Βασίλης Ορφανός, ο Ταμίας, κύριος Αντώνης Τσιμπούκης και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, κύριος Γιάννης Σύρρος. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν και αναδείχθηκαν οι θέσεις και οι προτάσεις του ΣΕΠΕ με βασικό άξονα το διαχρονικό στρατηγικό στόχο του Συνδέσμου, που δεν είναι άλλος από τη νέα σύγχρονη “Ψηφιακή Ελλάδα”. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν οι άμεσες ενέργειες για την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων, απαραίτητων για την αντιμετώπιση της κρίσης που βιώνει η χώρα, την επανεκκίνηση της οικονομίας, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, παράμετροι που θα συμβάλουν άμεσα στη βελτιστοποίηση της ποιότητας της ζωής των πολιτών και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, έμφαση δόθηκε και από τις δύο πλευρές στην ενδυνάμωση της λειτουργίας της “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”, (ΚτΠ ΑΕ), η οποία υλοποιεί δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Κρατικών Ενισχύσεων. Επιπλέον, συζητήθηκε η ανάγκη διασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης της εταιρείας από το ΕΣΠΑ 2014-2020, η ολοκλήρωση έργων κρατικών ενισχύσεων και ιδιαίτερα των έργων digi-lodge, digi-retail και ICT4Growth, καθώς και η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έναρξη υλοποίησης του “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”, το οποίο αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για τη δημόσια διοίκηση και η ολοκλήρωσή του θα φέρει πολλαπλασιαστικά λειτουργικά και οικονομικά οφέλη, καθώς θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κύριος Τάσος Τζήκας, σημείωσε: “Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα πρέπει να παίξει στρατηγικό ρόλο στην ελληνική οικονομία. Η χώρα για να ξεπεράσει την κρίση, επείγει να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο και να προχωρήσει στον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας ψηφιακής Ελλάδας, που θα εκμεταλλεύεται το υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της και την τεχνογνωσία των επιχειρήσεων τεχνολογίας. Μόνο έτσι θα καταπολεμηθεί η διαφθορά και η γραφειοκρατία, θα ενισχυθεί η καινοτομία, η παραγωγικότητα, η διαφάνεια και η εξωστρέφεια”.

{{{ ArticleFiles }}}