Δελτία Τύπου ΣΕΠΕ

ΣΕΠΕ και Deloitte προχωρούν σε Έρευνα για τη Στρατηγική Ανάπτυξη του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

sepe_pressrelease2

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) ανακοινώνει την εκπόνηση, για πρώτη φορά, Στρατηγικής Μελέτης που θα θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε ο Ελληνικός κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Η μελέτη υλοποιείται σε συνεργασία με τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Deloitte.

Σκοπός της μελέτης είναι να υποστηρίξει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ΤΠΕ, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις εξωστρέφειας του και την αύξηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων του κλάδου στην Ελλάδα, με στόχο να αυξήσει τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Στόχος του ΣΕΠΕ είναι η μετατροπή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε έναν κλάδο με ηγετική θέση και στρατηγικό ρόλο για τη χώρα, ο οποίος θα τονώσει την Ελληνική οικονομία, θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην έρευνα και τεχνολογία και θα εφαρμόσει τη ψηφιακή τεχνολογία για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.

Για τη συλλογή στοιχείων, στο πλαίσιο της μελέτης, έχει διαμορφωθεί στοχευμένο ερωτηματολόγιο που αφορά εταιρείες του κλάδου ΤΠΕ, το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://bit.ly/surveySEPE μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019.

Ο ΣΕΠΕ ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1995 και αποτελεί θεσμικό συνομιλητή και εταίρο της πολιτείας, παρέχοντας έγκυρη και υπεύθυνη γνωμοδότηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι επιχειρήσεις - μέλη του ΣΕΠΕ εκπροσωπούν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP, ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα αριθμεί περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις και απασχολεί 260.000 εργαζόμενους. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του EITO (European IT Observatory), η αξία της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το 2017 έφτασε τα €5,5 δις και ο κύκλος εργασιών της αγοράς άγγιξε τα €13,4 δις, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, ο ΣΕΠΕ βρίσκεται στην αιχμή των διεθνών εξελίξεων ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Ψηφιακής Τεχνολογίας (DIGITALEUROPE), του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Τεχνολογία (EITO) και του Παγκοσμίου Συνδέσμου Πληροφορικής και Υπηρεσιών (WITSA).

{{{ ArticleFiles }}}

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Περισσότερα