Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Σημαντική Συνεργασία SingularLogic και Kaminco για την αγορά των Πετρελαιοειδών

singularlogic

H SingularLogic προχώρησε σε μια νέα συνεργασία με την εταιρεία Kaminco, με κοινό σκοπό τα ολοκληρωμένα συστήματα εισροών – εκροών για τις εγκαταστάσεις των εταιρειών Πετρελαιοειδών, όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 1156/2014. Η Kaminco δραστηριοποιείται στο χώρο της Ναυτιλίας και των εταιρειών Πετρελαιοειδών, παρέχοντας μεταξύ άλλων ολοκληρωμένες λύσεις μέτρησης όγκου καυσίμων σε χερσαίες και πλωτές εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έγκριτους διεθνείς κατασκευαστές συναφούς εξοπλισμού.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη διεκδίκηση έργων στα οποία η SingularLogic ως κύριος προμηθευτής, θα παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα εισροών – εκροών, ενώ η Kaminco και οι συνεργάτες της  θα αναλαμβάνουν την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη των  αντίστοιχων υποσυστημάτων εισροών ή και εκροών των εγκαταστάσεων των εταιρειών Πετρελαιοειδών.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η SingularLogic  διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία από την υλοποίηση σημαντικών έργων πληροφορικής στον τομέα των Καυσίμων, εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ανάλογες λύσεις και μεγάλη ενεργή εγκατεστημένη βάση 1400 και πλέον πρατηρίων, ενώ έχει προχωρήσει  στην ανάπτυξη λογισμικού για τα διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις καυσίμων. Παράλληλα, η Kaminco με δραστηριότητα στην αγορά των Διυλιστηρίων από το 1962, έχει εξοπλίσει τις πιο σημαντικές πετροχημικές εγκαταστάσεις με συστήματα και τεχνολογίες που συνδέονται άμεσα με συστήματα εισροών-εκροών.

Η μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν η SingularLogic και η Kaminco αντίστοιχα στον τομέα των Πετρελαιοειδών, εγγυώνται την επιτυχή διαχείριση και λειτουργική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών που θα τους εμπιστευτούν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ