Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Ο ΟΤΕ συμμετέχει στο ερευνητικό έργο UNIFY

ote

Στο καινοτόμο ερευνητικό έργο UNIFY συμμετέχει ο ΟΤΕ, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής που θα επιτρέπει την εικονικοποίηση (virtualization) των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την ενοποίησή τους με τεχνολογίες cloud computing. Οι νέες αυτές υποδομές θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της εμπειρίας των τελικών χρηστών, στην υποστήριξη περισσότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών, αλλά και στη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους των δικτύων.

Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται σε ερευνητικό επίπεδο η ενοποίηση δικτυακών υποδομών και data centers, με πολλαπλά οφέλη σε ό,τι αφορά την καινοτομία και την τεχνολογική πρωτοπορία. H αρχιτεκτονική του UNIFY επιτρέπει την ευέλικτη διαχείριση δικτύων μέσω λογισμικού (software), μειώνοντας καθοριστικά τις δαπανηρές και χρονοβόρες ενέργειες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, αναβάθμισης, παρακολούθησης και αποκατάστασης του hardware. Ταυτόχρονα, επιτρέπει τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του Έργου, ο ΟΤΕ συμμετέχει στον καθορισμό των σεναρίων και των περιπτώσεων χρήσης της αρχιτεκτονικής του UNIFY, των τεχνικών απαιτήσεων και των προδιαγραφών του συστήματος, ενώ είναι υπεύθυνος για τη συνολική αξιολόγηση της λύσης, τόσο στο περιβάλλον του εργαστηρίου, όσο και μέσω δοκιμών πεδίου. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συμβάλει στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, καθώς και στη διαμόρφωση του σχετικού επιχειρηματικού μοντέλου.

Στο Έργο UNIFY συμμετέχουν, επίσης, οι εταιρείες Ericsson Hungary (project coordinator), BISDN (Γερμανία), Deutsche Telekom AG (Γερμανία), EICT GmbH (Γερμανία), Ericsson AB (Σουηδία), Intel Corporation (Βέλγιο), Telecom Italia (Ιταλία), Travelping (Γερμανία), τα ερευνητικά ινστιτούτα Acreo (Σουηδία), iMinds (Βέλγιο), SICS (Σουηδία), και τα πανεπιστήμια Budapest University of Technology and Economics (Ουγγαρία), Universidad del Pais Vasco (Ισπανία), Politecnico di Torino (Ιταλία), και Technische Universitaet Berlin (Γερμανία). Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του 7th Framework Programme και έχει συνολική διάρκεια 30 μήνες.

Ο Όμιλος ΟΤΕ, είναι πρωτοπόρος στις τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεί μακράν το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Από τις αρχές του 2014 ΟΤΕ και COSMOTE έχουν συμμετάσχει σε 22 πρωτοποριακά τεχνολογικά ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα, ενώ παράλληλα τα Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών του ΟΤΕ δοκιμάζουν τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Η συνδρομή του στο έργο UNIFY είναι σύμφωνη με την στρατηγική του, στο πλαίσιο της οποίας ο ΟΤΕ βάζει τον πελάτη και τις ανάγκες του στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητάς του και μεριμνά για τη διαρκή αναβάθμιση του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ