Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Η SoftOne πιστοποιήθηκε κατά EN ISO 27001:2005 για την ασφάλεια πληροφοριών

softone

Η SoftOne, πρωτοπόρος εταιρεία στην ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών business λογισμικού στην ελληνική αγορά, πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο EN ISO 27001:2005 για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Οι διεργασίες του Συστήματος επιθεωρήθηκαν από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS, ο οποίος τεκμηρίωσε και βεβαίωσε την πλήρη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις του προτύπου αναφορικά με τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού για την παροχή on-premise και cloud υπηρεσιών.

Η πιστοποίηση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συστηματικής επένδυσης της SoftOne στην αρτιότητα των υποδομών, την υψηλή τεχνογνωσία και την αξιοποίηση του cloud computing, επιβεβαιώνοντας την τήρηση αυστηρά προδιαγεγραμμένων και πιστοποιημένων διαδικασιών για την υψηλή διαθεσιμότητα, προστασία και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων των πελατών της. Υπογραμμίζει δε την προσήλωση της εταιρείας στην ασφάλεια υποδομών και πληροφοριών, αποδεικνύοντας παράλληλα την αποφασιστικότητα της SoftOne για συνεχή παροχή αξιόπιστων προϊόντων και cloud υπηρεσιών, που παρέχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους πελάτες της.

Συνεπής στη δέσμευση της για καινοτομία, αξιοπιστία και ασφάλεια, η SoftOne αναπτύσσει και αξιολογεί διαρκώς τις πολιτικές και διαδικασίες ανάπτυξης ολοκληρωμένων business λύσεων, προκειμένου να είναι συνεχώς ευθυγραμμισμένες με τις αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας των διεθνών προτύπων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη SoftOne, μπορείτε να βρείτε στο www.softone.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ