Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Νέα διάκριση για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας της SingularLogic

singularlogic

Μία νέα διάκριση έλαβε η SingularLogic, μέλος του ομίλου MIG, στο πλαίσιο του διαγωνισμού  Healthcare Business  Awards 2016 που σκοπό είχε να αναδείξει καινοτόμες λύσεις, υπηρεσίες και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται ή απευθύνονται στον κλάδο Υγείας. 

Αναλυτικότερα, η SingularLogic έλαβε ασημένιο βραβείο, στην κατηγορία “Ψηφιακές εφαρμογές για την ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών”, με την εφαρμογή Ηλεκτρονικός Φάκελος ΥγείαςΟ Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας δημιουργεί ενιαίο προφίλ ασθενούς, μέσα από τη δυνατότητα της σύνθεσης και της συγκέντρωσης των πληροφοριών που βρίσκονται διάσπαρτες σε διαφορετικά συστήματα του νοσοκομείου. Έτσι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχει στη διάθεσή του,  από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, χρησιμοποιώντας ακόμη και Mobile συσκευές, όλη την απαραίτητη πληροφορία, προκειμένου να παρέχονται  υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Το σύστημα προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα στους Οργανισμούς Υγείας που το χρησιμοποιούν όπως:

  • Διάθεση ολοκληρωμένων πληροφοριών τη στιγμή της ζήτησης με παρουσία του ασθενούς
  • Συνεχή γνώση του ιστορικού
  • Συνεργασία και ενίσχυση με εφαρμογές και υπηρεσίες κατ΄ οίκον φροντίδας και Τηλεϊατρικής 
  • Αυτόματη ενοποίηση ιατρικών πληροφοριών και διαμερισμό δεδομένων για εύκολη ανάκτηση
  • Καλύτερη διαχείριση του χρόνου και άλλων πόρων, οδηγώντας στη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης.
  • Ελαχιστοποίηση επαναλαμβανόμενων ή εξαντλητικών εξετάσεων με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τους φορείς της υγειονομικής περίθαλψης
  • Αύξηση της αποδοτικότητας όλου του συστήματος. 

Με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας η SingularLogic μετέφερε την εμπειρία της από εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα υγείας στα οποία συμμετείχε στο παρελθόν, δημιουργώντας έτσι μια ολοκληρωμένη λύση που δουλεύει με επιτυχία σε μεγάλα Νοσοκομεία του Ιδιωτικού Τομέα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ