Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Η EMC ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2014

emc

Η EMC Corporation παρουσίασε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2014, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της περιόδου να ανέρχεται στα $6 δις, αυξημένος κατά 9% σε ετήσια βάση. Με βάση τα λογιστικά πρότυπα GAAP, τα καθαρά κέρδη της EMC ανέρχονται σε $587 εκατομμύρια και τα κέρδη ανά μετοχή (GAAP earnings per weighted average diluted share) σε $0,28 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 4% σε ετήσια βάση. Σε non-GAAP επίπεδο τα καθαρά κέρδη της EMC φθάνουν τα $903 εκατομμύρια και τα κέρδη ανά μετοχή στα $0,44 δολάρια, αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση.

Για το τρίτο τρίμηνο, οι καθαρές χρηματορροές της EMC από λειτουργικές δραστηριότητες ανέρχονται σε $1,7 δις δολάρια και οι ελεύθερες χρηματικές ροές σε $1,3 δις. Το τέλος του τριμήνου βρίσκει την EMC με $15,4 δις σε μετρητά και επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια της περιόδου η εταιρεία προχώρησε στην επαναγορά κοινών μετοχών αξίας $375 εκατομμυρίων, περίπου, και στη διανομή μερίσματος τριμήνου, ύψους $240 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο κ. Joe Tucci, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην EMC, δήλωσε τα εξής: 

«Η EMC διατηρεί τη δυναμική της, γεγονός που αποδεικνύει ότι τόσο η στρατηγική μας, όσο και ο τρόπος εφαρμογής της, αποδίδουν καρπούς. Οι επιχειρήσεις του Ομίλου– EMC Information Infrastructure, VMware, Pivotal και RSA – μοιράζονται κοινούς στρατηγικούς στόχους και είναι σωστά τοποθετημένες στην αγορά του ΙΤ, έτοιμες να κεφαλαιοποιήσουν τις τεράστιες ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους. Από τις συζητήσεις που έχω με πελάτες, είναι σαφές ότι διαθέτουμε τις καλύτερες και τις πλέον κατάλληλες τεχνολογίες για εφαρμογές cloud, mobile, Big Data και Ασφάλεια δεδομένων, ενώ παράλληλα προσφέρουμε ένα ασύγκριτο επίπεδο ευελιξίας και διαθέσιμων επιλογών. Βρισκόμαστε σε εξαιρετικά καλή θέση, όσον αφορά τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας τη βοήθεια που χρειάζονται προκειμένου να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τα συστήματα ΙΤ που ήδη διαθέτουν και, παράλληλα, να δημιουργήσουν μια 3η πλατφόρμα IT η οποία, μέσα από μια σειρά εντελώς νέες εφαρμογές,  θα τους επιτρέψει να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν».

Ο κ. David Goulden, Διευθύνων Σύμβουλος στην EMC Information Infrastructure, δήλωσε:

«Τα ισχυρά αποτελέσματα της EMC κατά το τρίτο τρίμηνο βρίσκονται εντός των προσδοκιών μας, καθώς οι πελάτες μας συνεχίζουν να αναζητούν συνεργάτες οι οποίοι διαθέτουν ό,τι απαιτείται προκειμένου να τους βοηθήσουν να πετύχουν τους νέους στόχους ΙΤ. Η EMC αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλούς ανταγωνιστές της επειδή συνεχίζει να κάνει τις σωστές στρατηγικές επενδύσεις και να διαμορφώνει ένα κορυφαίο χαρτοφυλάκιο τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων, δίνοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις τεχνολογίες cloud, mobile, Big Data και security προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο τους».

Ο κ. Zane Rowe, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής στην EMC, προσέθεσε τα εξής:

 «Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την ορθότητα της στρατηγικής της EMC, μιας συνταγής που συνδυάζει κορυφαία προϊόντα και λύσεις, με το ταλέντο των ανθρώπων της και ένα μοναδικά ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο, ώστε ο πελάτης και οι ανάγκες του να έρχονται στην πρώτη γραμμή. Έχοντας κλείσει μόλις τρεις εβδομάδες στην EMC, μπορώ να πω χωρίς δισταγμό ότι είμαι ενθουσιασμένος ως μέλος μιας εταιρείας με κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας για τον κλάδο του ΙΤ και ότι ανυπομονώ να συνεργαστώ με την υπόλοιπη διοικητική ομάδα, με στόχο να βοηθήσουμε την EMC να δημιουργήσει επιπλέον αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους υπαλλήλους της».

Τα κυριότερα στοιχεία του τρίτου τριμήνου 

• EMC Information Infrastructure: Ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 6% σε ετήσια βάση. Το νέο high-end σύστημα storage, VMAX, τέθηκε σε καθεστώς γενικής διαθεσιμότητας προς το τέλος του τρίτου τριμήνου, και οι πωλήσεις νέων συστημάτων κυμάνθηκαν σε επίπεδο ανάλογο των προσδοκιών. Τα έσοδα από προϊόντα Unified Storage και Backup & Recovery συνέχισαν αναπτύσσονται με ρυθμό 6%, σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από τον κλάδο Emerging Storage3 αυξήθηκαν κατά 47% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας σημαντική ανάπτυξη των πωλήσεων EMC XtremIO, EMC ViPR και EMC ScaleIO. Τα έσοδα από τις λύσεις EMC Isilon αυξήθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς τα συγκεκριμένα προϊόντα ευνοούνται από τις νέες δυνατότητες ανάλυσης Big Data που εξασφαλίζει η ενσωμάτωση του πλαισίου Hadoop.  Ο κύκλος εργασιών της RSA αυξήθηκε 4%, σε ετήσια βάση, καθώς η ασφάλεια παραμένει προτεραιότητα για τους οργανισμούς που κτίζουν τώρα ένα hybrid cloud.

 • Η VMware παρέμεινε σε τροχιά ταχύτατης ανάπτυξης, με τα έσοδα της εντός EMC να διαμορφώνονται 17% πάνω από τα αντίστοιχα περυσινά, καθώς οι πελάτες συνεχίζουν να επενδύουν σε software-defined data center, σε λύσεις hybrid cloud και σε υλοποιήσεις end-user computing. 
 • Ο κύκλος εργασιών της Pivotal αυξήθηκε 24% σε ετήσια βάση. Η Pivotal είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη δραστηριότητα της EMC, καθώς επωφελείται από τη μετάβαση των οργανισμών σε εφαρμογές επόμενης γενιάς.

Γεωγραφική κατανομή
Σε ενοποιημένη βάση, τα έσοδα της EMC από την αγορά της Β. Αμερικής αυξήθηκαν κατά 8%, σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 55% των ενοποιημένων εσόδων της περιόδου. Τα έσοδα από δραστηριότητες της EMC στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική ενισχύθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση, από την αγορά Ασίας-Ειρηνικού και Ιαπωνίας κατά 4% και από την αγορά της Λατινικής Αμερικής κατά 1% (yoy). Τέλος, η αύξηση των εσόδων από τις χώρες BRIC και 13 άλλες αγορές εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 9% σε ετήσια βάση.

Εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης 2014

Η EMC αναπροσαρμόζει τις προσδοκίες της για τα αποτελέσματα της χρήσης 2014, προκειμένου να ενσωματώσει την επίδραση από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, την εξέλιξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά το δεύτερο εξάμηνο, και την αναπροσαρμογή των προσδοκιών για την εξέλιξη των ελεύθερων ταμειακών ροών της VMware.

Τα μεγέθη που ακολουθούν βασίζονται στις τρέχουσες εκτιμήσεις της διοίκησης. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά σε σημαντικό βαθμό. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τους την επίδραση από ενδεχόμενες εξαγορές ή άλλες επιχειρηματικές κινήσεις οι οποίες μπορεί να ανακοινωθούν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος δελτίου.  Οι εκτιμήσεις αυτές αντικαθιστούν οποιαδήποτε προγενέστερη εκτίμηση της EMC σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014.

Όλα τα ποσά (σε δολάρια), καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά, έχουν στρογγυλοποιηθεί στο κοντινότερο δεκαδικό.

 • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2014 αναμένεται στα $24,5 δις
 • Σε ενοποιημένη βάση, το λειτουργικό περιθώριο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 16,5% των εσόδων του 2014 (GAAP), ή στο  24,0% των εσόδων του 2014 (non-GAAP4).
 • Σε ενοποιημένη βάση, τα κέρδη ανά μετοχή (GAAP earnings per weighted average diluted share) αναμένεται να ανέλθουν στο $1,29 για το 2014 ($1,90, non-GAAP).
 • Σε ενοποιημένη βάση, ο φορολογικός συντελεστής (GAAP) αναμένεται στο 23,0% των εσόδων του 2014 (23,5%, non-GAAP), υπό την προϋπόθεση ότι το καθεστώς απαλλαγών για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (U.S. research and development tax credit) θα επεκταθούν και στη χρήση του 2014.
 • Σε ενοποιημένη βάση, η καθαρή λειτουργική θέση σε μετρητά αναμένεται στα $6,8 δις για το σύνολο του 2014, και οι ελεύθερες ταμειακές ροές στα $5,35 δις.
 • Για το 2014, το σύνολο των τίτλων (weighted average outstanding diluted shares) εκτιμάται στα 2,06 δις μετοχές.
 • Το 2014, η EMC εκτιμά ότι θα προχωρήσει στην επαναγορά ιδίων μετοχών συνολικής αξίας $3,0 δις.

Πρόσθετες πηγές

 • Tο webcast σχετικά με τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2014 θα είναι διαθέσιμο από την ειδική ιστοσελίδα της EMC για την Ενημέρωση των Επενδυτών, στη διεύθυνση http://www.emc.com/ir
 • Τα οικονομικά αποτελέσματα της EMC είναι επίσης διαθέσιμα από το website της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC)
 • Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://ir.vmware.com για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της VMware
 • Κατεβάστε την εφαρμογή EMC Investor Relations App εδώ
 • Επισκεφθείτε το EMC Pulse για να διαβάσετε νέα σχετικά με τις τεχνολογίες και τα προϊόντα της EMC
 • Επισκεφθείτε το EMC Reflections για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τάσεις της αγοράς και των επιχειρήσεων IT

Συνδεθείτε με την EMC μέσω @EMCCorp, LinkedIn και Facebook και με την EMC Hellas μέσω Twitter και Facebook

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ