Νέα Μελών ΣΕΠΕ

“Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES”

manpowergrp

Ξεκίνησε το πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES(Your first EURES job — YfEj), που στόχο έχει να βοηθήσει αφενός τους νέους να βρουν απασχόληση ή ευκαιρία κατάρτισης σε κάποιο από τα 28 κράτη μέλη, και αφετέρου τις εταιρείες να βρουν τους κατάλληλους εργαζόμενους. “Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES” αποτελεί μια από τις κυριότερες δράσεις της Νεολαίας σε κίνηση - εμβληματικής πρωτοβουλίας της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, καθώς και της πρωτοβουλίας “Ευκαιρίες για τους νέους. ”.

Η ManpowerGroup Greece συμβάλλοντας για άλλη μία φορά στη διαμόρφωση πρακτικών λύσεων για την ανεργία στην Ελλάδα, επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει την συνολική ευθύνη του έργου σε 6 χώρες, συμπεριλαμβάνοντας τη χώρα μας για πρώτη φορά σε ένα παρόμοιας εμβέλειας Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας. Το πρόγραμμα αφορά σε νέους 18-30 ετών από το χώρο των τουριστικών επαγγελμάτων που θέλουν να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση για 6 μήνες σε χώρες όπου ο τουρισμός έχει επίσης μεγάλη βαρύτητα, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Το YfEj με την υποστήριξη της ManpowerGroup προσφέρει την ευκαιρία στους νέους να εμπλουτίσουν σημαντικά το χαρτοφυλάκιο γνώσεων, ειδικοτήτων και εμπειριών τους και να αποκτήσουν δυνατά εφόδια για μία μελλοντική θέση εργασίας κατόπιν επιστροφής στην χώρα τους. Παράλληλα, απαντάει σε μία σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά την είσοδό τους στην Ελληνική αγορά εργασίας που είναι η προαπαιτούμενη εμπειρία που χρειάζονται, εγκλωβίζοντας τους σε έναν φαύλο κύκλο. Το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες όπως εύρεση των κατάλληλων συνεργατών, επιλογή και παροχή συμβουλών, προκαταρκτική εκπαίδευση, οικονομική στήριξη και τοποθέτηση τουλάχιστον 200 νέων ανθρώπων σε βιώσιμες θέσεις εργασίας / πρακτικής άσκησης σε μια χώρα της ΕΕ, διαφορετική από τη χώρα κατοικίας τους, σε τομείς στους οποίους υπάρχει διαπιστωμένη έλλειψη κατάλληλου προσωπικού : Τουρισμός στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία και Υψηλή Τεχνολογία στην Ολλανδία.

Το YfEj με την υποστήριξη της ManpowerGroup θα βοηθήσει νέους ανθρώπους και επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, σε μία περίοδο που η επαγγελματική κινητικότητα έχει σημαντικά οφέλη, βελτιώνοντας τις γενικές και ειδικές δεξιότητές των εργαζομένων ώστε αυτές να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες www.yourfirsteuresjob.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ