Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με τη Space Hellas

spacehellas

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των τραπεζών που απέκτησε, ανέθεσε στη Space Hellas την ενοποίηση και την αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών της, με έργα συνολικού τιμήματος 1.135.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Αναλυτικότερα τα έργα αυτά περιλαμβάνουν: Την ενοποίηση των νέων καταστημάτων και υπηρεσιών της Τράπεζας, με την προμήθεια και εγκατάσταση νέων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, γεγονός που εξασφαλίζει στην τράπεζα σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών της. Την αναβάθμιση του δικτυακού εξοπλισμού στα πρώην καταστήματα της ΑΤΕ, με στόχο την πλήρη υποστήριξη των νέων τραπεζικών υπηρεσιών της Πειραιώς, αλλά και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού χρηστών. Τη μελέτη και προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία Wealth Management της Τράπεζας, για την υποστήριξη του μεγαλύτερου συστήματος διαχείρισης διαθεσίμων (Treasury) στην Ελλάδα, δυνατότητας 130 χρηστών. Και τέλος, η Τράπεζα με στόχο την άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στο internet των φιλοξενούμενων συνέδρων της στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη», στο Καστρί, ανέθεσε στη Space Hellas τη μελέτη και εγκατάσταση δικτύου Wi-Fi.

Ο Όμιλος Πειραιώς, επένδυσε στην ενοποίηση και αναβάθμιση των δικτυακών του υποδομών με στόχο να βρίσκεται πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας, ώστε να μπορεί να προσφέρει στους πελάτες του ανταγωνιστικά προϊόντα, με τις πλέον ποιοτικές υπηρεσίες.

Η Space Hellas, είναι ένας κορυφαίος Systems Integrator και Value Added Solutions Provider. Στα 29 χρόνια παρουσίας της έχει υλοποιήσει σημαντικά και σύνθετα έργα για πολυάριθμους πελάτες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται το σύνολο των ελληνικών και ξένων τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, πληθώρα εταιριών και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η Εταιρία έχει επεκτείνει με επιτυχία τις δραστηριότητές της σε νέες αγορές και διαθέτει πλέον θυγατρικές εταιρίες στην Κύπρο, Μάλτα, Σερβία και Ρουμανία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ