Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Η Microsoft στηρίζει τη νεανική επιχειρηματικότητα

microsoft

Η Microsoft Ελλάς και η Εθνική Τράπεζα πραγματοποίησαν στρατηγική συνεργασία με βάση το κοινό τους όραμα, το οποίο έχει ως στόχο την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, εντάσσονται ειδικές προγραμματισμένες συνέργειες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρουν τα κατάλληλα εφόδια και την απαραίτητη καθοδήγηση για την ανάπτυξη και επιτυχία νεοφυών επιχειρήσεων.           

Η Microsoft Ελλάς και η Εθνική Τράπεζα έχουν αποδείξει ότι η στήριξη της νέας γενιάς και της ελληνικής οικονομίας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής τους. Πιο συγκεκριμένα, η Microsoft, μέσω του παγκόσμιου προγράμματος Microsoft BizSpark, προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις δωρεάν πρόσβαση σε προγράμματα λογισμικού καθώς και τεχνική υποστήριξη. Επιπλέον, από το 2008 λειτουργεί στην Ελλάδα το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft, το οποίο μέχρι στιγμής έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 25 νεοφυείς επιχειρήσεις και έχουν αναπτυχθεί περισσότερες από 70 επιχειρηματικές ιδέες. Επίσης, από το 2004, η Ελλάδα συμμετέχει στον παγκόσμιο διαγωνισμό καινοτομίας Imagine Cup, έχοντας πετύχει αξιοσημείωτες διακρίσεις. 

H Εθνική Τράπεζα έχει αναπτύξει το NBG Business Seeds, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών, εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, τα τελευταία έξι χρόνια διοργανώνει τον Διαγωνισμό «Καινοτομίας & Τεχνολογίας» με στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες και να προωθήσει την καινοτομία στην Ελλάδα. 

Η στρατηγική συνεργασία των δύο εταιριών προβλέπει ότι η Εθνική Τράπεζα μπορεί να προτείνει στην ένταξη του προγράμματος Microsoft BizSpark ομάδες που έχουν ήδη συμμετάσχει στον ετήσιο Διαγωνισμό «Καινοτομίας και Τεχνολογίας». Μπορεί επίσης να προτείνει να φιλοξενηθούν στο Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft, έως και δύο ομάδες ανά έτος μεταξύ των νικητών του Διαγωνισμού. Αντιστοίχως, η Microsoft μπορεί να εισηγείται την ένταξη των νεοφυών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στα προγράμματα της στο NBG Business Seeds, καθώς επίσης και την ένταξη δύο start-ups που προκρίθηκαν στο διαγωνισμό Imagine Cup, στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού «Καινοτομίας και Τεχνολογίας».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ