Νέα Μελών ΣΕΠΕ

WeLogic EMS Καινοτόμο Εργαλείο Εποπτείας Containers

onlinedata1

Στην ανάπτυξη του πλέον σύγχρονου και καινοτόμου εργαλείου για την πλήρη εποπτεία των εμπορευματοκιβωτίων (containers) και τη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων προχώρησε η Ελληνική εταιρεία πληροφορικής OnLine Data, δημιουργώντας το WeLogic EMS.

Το  WeLogic EMS παρέχει:

• Ιχνηλασιμότητα εμπορευματοκιβωτίων (Container History)

•Έλεγχο αποθεμάτων

•Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων Electronic Data Interchange (EDI)

•Έλεγχο Εξοπλισμού Μίσθωσης

•Ακριβή τιμολόγηση σε περιπτώσεις υπερημερίας και κράτησης. 

Με το WeLogic EMS είναι δυνατή η παρακολούθηση και η ακριβής πορεία των εμπορευματοκιβωτίων έως και την τελική τους εκφόρτωση, ενώ μέσω των πληροφοριών που παρέχονται γίνεται εφικτή η βέλτιστη διαχείριση αποθέματος, όπως ο αριθμός και το είδος των ενεργών και ανενεργών containers και η διαθεσιμότητά τους. Με τη χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος ελαχιστοποιούνται τα λάθη, καθώς παρέχονται ακριβή στοιχεία ελέγχου, τόσο σε επίπεδο αποθήκης όσο και τερματικών. Πρόκειται για μια web-based εφαρμογή η οποία φιλοξενείται σε cloud είναι συμβατή με όλα τα προγράμματα περιήγησης στην αγορά, ασφαλής, εύκολη στη χρήση, δεν απαιτεί εγκατάσταση από τους χρήστες και παρέχει απομακρυσμένη διαχείριση και εξαγωγή δεδομένων σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου και σε οποιαδήποτε συσκευή. 

Με την εφαρμογή της  τεχνολογία WeLogic EMS τα αποτελέσματα στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης είναι θεαματικά, καθώς οδηγούν στη μείωση του αρχικού κόστους λειτουργίας, στον εκμηδενισμό του χρόνου υλοποίησης, στην ταχύτατη διεκπεραίωση του μεταφορικού έργου και στην άμεση λήψη αποφάσεων. 

Η αρχιτεκτονική του WeLogic EMS καλύπτει τις ανάγκες των ναυτιλιακών εταιρειών, των πρακτορείων και των εταιρειών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων. 

Το WeLogic EMS χρησιμοποιείται ήδη από εταιρείες Logistics τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε χώρες του εξωτερικού όπως Ιταλία, Ισπανία, Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη  κ.ά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ