Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. επέλεξε το Soft1 ERP

softone

Η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής ζωοτροφών στην Ελλάδα και μέλος του ομίλου ΕΥΡΩΦΑΡΜ, ΕΛ.ΒΙ.Ζ. ΑΕ, επέλεξε το Soft1 ERP για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των business διαδικασιών της.

Εγκαθιστώντας τη λύση διαχείρισης της SoftOne, η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. προχώρησε στην αυτοματοποίηση κρίσιμων εμπορικών, λογιστικών και παραγωγικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας τον πλήρη έλεγχο του πολύπλοκου κυκλώματος προμηθειών, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων παραγωγής της.

Η πλούσια λειτουργικότητα του Soft1 ERP επέτρεψε στην επιχείρηση να προδιαγράψει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο παραγωγής και βιομηχανικής κοστολόγησης, περιορίζοντας σημαντικά τις σχετικές λειτουργικές δαπάνες, τις αστοχίες λαθών χειρισμού και το συνολικά απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης παραγγελιών. Με διασύνδεση των ενοτήτων Παραγωγής, Αποθήκης και Λογιστικής, το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για όλες τις κινήσεις των αποθηκευτικών χώρων, διευκολύνοντας την αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων.

Ενσωματώνοντας λειτουργίες CRM, η λύση επιτρέπει την άμεση αξιοποίηση όλων των εισερχόμενων πληροφοριών πωλήσεων και παραγγελιών, βελτιώνοντας την ταχύτητα και ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Ταυτόχρονα, τα εργαλεία BI και Reporting του Soft1, παράγουν αυτοματοποιημένες αναφορές και αναλύσεις για κάθε ζητούμενη πληροφορία, υποστηρίζοντας πλήρως τη λήψη γρήγορων και έξυπνων αποφάσεων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ