Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Πιστοποίηση ISO 14001:2004 στη Space Hellas

spacehellas

H Space Hellas ανακοινώνει την πιστοποίησή της σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 από το φορέα πιστοποίησης ISOQAR, για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που ακολουθεί.

Το ISO 14001  θέτει σε μια επιχείρηση τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή, ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα αυτό. 

Η Space Hellas επέλεξε την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλες τις δραστηριότητες και τις κτιριακές εγκαταστάσεις της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με την υιοθέτηση ενός λειτουργικού και διοικητικού μοντέλου, το οποίο χρησιμοποιεί διάφορες επιχειρηματικές πρακτικές και δράσεις, οι οποίες ωφελούν το περιβάλλον. 

Η προσπάθεια της εταιρίας να προσφέρει στην κοινότητα και στην προστασία του περιβάλλοντος είναι διαρκής και αποτελεί προτεραιότητά της η οποία συνάδει επιτυχώς με την ανάπτυξη και την τεχνολογία, συμβάλλοντας  με τον τρόπο αυτό στην ευρύτερη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα του περιβάλλοντος. 

Η Space Hellas, πάντα με γνώμονα την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της, επενδύει συνεχώς στην εφαρμογή σημαντικών και πρωτοπόρων πιστοποιήσεων σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, γεγονός που δημιουργεί προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες λύσεις και υπηρεσίες της εταιρίας, παρέχοντάς της μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ