Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES” Your first EURES job (YfEj)

manpowergrp

Στις 31 Ιουλίου 2015 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής  επιτροπής “Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES” (Your first EURES job powered by ManpowerGroup— YfEj), που στόχο είχε να γεφυρώσει νέους από τον κλάδο του Τουρισμού και των Νέων Τεχνολογιών, με επιχειρήσεις που αναζητούν καταρτισμένο προσωπικό από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία και την Βουλγαρία. Το πρόγραμμα “Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES” αποτελεί μια από τις κυριότερες δράσεις της Νεολαίας σε κίνηση - εμβληματικής πρωτοβουλίας της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, καθώς και της πρωτοβουλίας “Ευκαιρίες για τους νέους. ”.

Η ManpowerGroup Greece συμβάλλοντας για άλλη μία φορά στη διαμόρφωση πρακτικών λύσεων για την ανεργία στην Ελλάδα, επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει την συνολική ευθύνη του έργου σε 6 χώρες, συμπεριλαμβάνοντας τη χώρα μας για πρώτη φορά σε ένα παρόμοιας εμβέλειας  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας. 

Το πρόγραμμα είχε στόχο να τοποθετήσει έναν πιλοτικό αριθμό από υποψηφίους, να αναζητήσει πεδία ανάπτυξης της επαγγελματικής κινητικότητας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να ενισχύσει την ενημέρωση των κοινών-στόχος (νέοι και εργοδότες, με έμφαση στις ΜΜΕ), αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες για προσωπική και επιχειρηματική ανάπτυξη και εξέλιξη τις οποίες μπορεί να προσφέρει μία ευρωπαϊκή αγορά εργασίας πραγματικά συνδεδεμένη με το εργατικό δυναμικό, δίνοντας έναυσμα για περαιτέρω δράση και προώθηση μελλοντικών πρωτοβουλιών κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος και ειδικότερα οι προκλήσεις που παρουσιάστηκαν ανέδειξαν εξαιρετικά χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με την περαιτέρω ενδυνάμωση και βελτίωση των σύγχρονων εργαλείων για την ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και για την ανάγκη προσαρμογής αυτών των νέων εργαλείων στις ειδικές συνθήκες, την κουλτούρα, τις ανάγκες αλλά και τις κοινωνικές τάσεις που επικρατούν σε κάθε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Your first EURES job powered by ManpowerGroup έδωσε έμφαση μέσα από τις δράσεις προβολής και ενημέρωσης ώστε να αντιμετωπιστούν εσφαλμένα στερεότυπα που συνδέουν την επαγγελματική κινητικότητα με το brain drain, ενώ ενίσχυσε την αντίληψη ότι τέτοιου είδους προγράμματα είναι αναγκαία, ώστε οι υποψήφιοι με τις δεξιότητες, τα ταλέντα και την εκπαίδευσή τους, να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής οικονομίας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ