Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Η Space Hellas αναβάθμισε τον τεχνολογικό εξοπλισμό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας

spacehellas

Η Space Hellas ολοκλήρωσε την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) με την προμήθεια και εγκατάσταση, εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής.  

Συγκεκριμένα, η Space Hellas προμήθευσε και εγκατέστησε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας εξοπλισμό ψηφιοποίησης και αποθήκευσης υλικού, μέσα φωτογράφισης, βιντεοσκόπησης, εξοπλισμό και λογισμικό virtualization, των κατασκευαστικών Οίκων Hewlett Packard, Vmware, Apple, Sony και Canon.    

Το Κ.Θ.Β.Ε. με το έργο αυτό εκσυγχρονίζει τις υποδομές πληροφορικής με στόχο, την ποιοτική προώθηση και προβολή του θεατρικού περιεχομένου με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, την αναβάθμιση του τρόπου προβολής και διαφήμισής του, την ψηφιακή αρχειοθέτηση του υλικού του, καθώς και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του.  

Η Space Hellas ένας δυναμικός System Integrator και Value Added Solutions/Service Provider, από το 1985, σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει με αξιοπιστία, λύσεις τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του κάθε πελάτη της.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ