Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Νέες Συμβάσεις ύψους 2,38 εκατ. ΕΥΡΩ της Q&R με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Στις 14/4/2014 υπεγράφησαν οι συμβάσεις μεταξύ της «QUALITY & RELIABILITY A.E.», ως μέλος της Ένωσης Εταιρειών «ALTEC INTEGRATION A.E. – QUALITY & RELIABILITY A.E. MASTER A.E. - OTS A.E. » και με ποσοστό 25% και της  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την υλοποίηση των έργων «Υποέργο 3 «Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Α΄( Αθήνα – Δωδεκάνησα – Κυκλάδες)»», με συμβατική αξία 4.527.400,00€ και «Υποέργο 5 «Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Γ΄(Μακεδονία - Θράκη)»», με συμβατική αξία 4.789.000,00€.

Αντικείμενο των Έργων είναι η ψηφιοποίηση των Ληξιαρχικών Πράξεων (ΛΠ) Ληξιαρχείων που βρίσκονται στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές καθώς και η εισαγωγή τους στην Κεντρική Υποδομή του Εθνικού Ληξιαρχείου.

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των ΛΠ όσο και την καταχώρηση των ληξιαρχικών τους στοιχείων, ώστε να δημιουργηθεί το απαραίτητο περιεχόμενο στην Κεντρική Υποδομή του Εθνικού Ληξιαρχείου και κατ’ επέκταση να παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο οι ΛΠ που έχουν δημιουργηθεί ή / και τροποποιηθεί στο παρελθόν στα Ληξιαρχεία που συμμετέχουν στο έργο

Η Q&R, έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων. Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από 250 μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα,

Ο όμιλος Q&R παράλληλα συνεχίζει την ανάπτυξη της ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακού βιβλιοπωλείου την οποία προωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους και online βιβλιοπωλεία.  Στην Ελλάδα ο όμιλος της Q&R λειτουργεί με τον Cosmote το μεγαλύτερο online ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, το Cosmote Βooks (www.cosmotebooks.gr) μέσω του οποίου καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν ψηφιακά και έντυπα βιβλία, καθώς και χαρτικά, CD, DVD και παιχνίδα, και επίσης στην Βουλγαρία, σε συνεργασία με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Globul (του Νορβηγικού Ομίλου Telenor) το GlobulBooks (www.globulbooks.com).

Βασιζόμενη στην επιτυχημένη αναδιοργάνωση της εταιρείας το τελευταίο έτος, και στα καινοτομικά προϊόντα αυτά που έχει αναπτύξει, ο όμιλος της Q&R σχεδιάζει την περαιτέρω επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές  των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ