Νέα Μελών ΣΕΠΕ

H Intel ανακοινώνει κύκλο εργασιών 12,8 δις δολάρια για το πρώτο τρίμηνο, λειτουργικά έσοδα 2,5 δις δολάρια, αύξηση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

H Intel ανακοίνωσε χθες κύκλο εργασιών για το πρώτο τρίμηνο 12,8 δις δολάρια, λειτουργικά κέρδη 2,5 δις δολαρίων, καθαρά κέρδη 1,9 δις δολάρια και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,38 δολάρια. Η εταιρεία είχε εισροή μετρητών περίπου 3,5 δις δολάρια σε μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες, κατέβαλε μερίσματα 1,1 δις δολάρια και χρησιμοποίησε 545 εκατομμύρια δολάρια για επαναγορά 22 εκατομμυρίων μετοχών.

 «Το πρώτο τρίμηνο είδαμε σταθερή ανάπτυξη στον τομέα των  data center, σημάδια βελτίωσης στον κλάδο των PC και αποστολές 5 δις επεξεργαστών σε tablets, πραγματοποιώντας μεγάλη πρόοδο στον στόχο μας για 40 δις tablets για το 2014,» δήλωσε ο CEO της Intel Brian Krzanich. «Ακόμη, επιδείξαμε την συνεχή δέσμευσή μας για ανάπτυξη στην επιχείρηση με μια στρατηγική τεχνολογική και επιχειρηματική συνεργασία με την Cloudera, παρουσιάσαμε τη δεύτερης γενιάς πλατφόρμα LTE με CAT6 και άλλα προηγμένα χαρακτηριστικά και πραγματοποιήσαμε αποστολές των πρώτων μας προϊόντων Quark για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων.»

Βασικές Οικονομικές Πληροφορίες και Τάσεις στις Επιχειρηματικές Μονάδες για το πρώτο τρίμηνο

 • Τα έσοδα του PC Client Group διαμορφώθηκαν στα 7,9 δις δολάρια, σημειώνοντας μείωση 8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 1%  σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
 • Τα έσοδα του Data Center Group διαμορφώθηκαν στα 3,1 δις δολάρια, σημειώνοντας μείωση 5% σε σχέση με το πρηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 11% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
 • Τα έσοδα από το Group για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ανήλθαν στα 482 εκ. δολάρια, σημειώνοντας μείωση 10% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 32% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
 • Τα έσοδα του Mobile και  Communications Group ανήλθαν στα 156 εκ. δολάρια, σημειώνοντας μείωση 52% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 61% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα από τα τμήματα λογισμικού και υπηρεσιών ανήλθαν στα 553 εκ. δολάρια, σημειώνοντας μείωση 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

 Επιχειρηματική Προοπτική

Στην επιχειρηματική προοπτική της Intel δεν περιλαμβάνονται πιθανές επιπτώσεις από επιχειρηματικές κινήσεις, εξαγορές, αποεπενδύσεις, στρατηγικές επενδύσεις ή άλλες σημαντικές συναλλαγές που ενδέχεται να ολοκληρωθούν μετά τις 15 Απριλίου.

Β’ τρίμηνο 2014 – Q2 2014

 • Κύκλος εργασιών: $13,0 δις, συν ή πλην $500 εκατομμύρια
 • Ποσοστό μικτού κέρδους: 63%, συν ή πλην περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες
 • Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης συν δαπάνες για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: περίπου $4,8 δις
 • Αναδιάρθρωση και απομείωση περιουσιακών στοιχείων: περίπου $100 εκατομμύρια
 • Αποσβέσεις άυλων στοιχείων που σχετίζονται με εξαγορές: περίπου $75 εκατομμύρια
 • Επιπτώσεις από επενδύσεις σε μετοχές και τόκους και άλλα: περίπου μηδενικές
 • Αποσβέσεις: περίπου $1,7 δις

Συνολικό Έτος 2014

 • Κύκλος εργασιών: σχεδόν σταθερός, χωρίς αλλαγές από προηγούμενες προβλέψεις
 • Ποσοστό μικτού κέρδους: 61%, συν ή πλην μερικές ποσοστιαίες μονάδες, 1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από προηγούμενες προβλέψεις
 • Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης συν δαπάνες για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: $18,9 δις, συν ή πλην 200 εκ. δολάρια, υψηλότερα από προηογύμενες προβλέψεις της τάξεως των $18,6 δολαρίων
 • Αποσβέσεις άυλων στοιχείων που σχετίζονται με εξαγορές: περίπου $300 εκατομμύρια, χωρίς αλλαγές από προηγούμενες προβλέψεις
 • Αποσβέσεις: περίπου $7,4 δις, χωρίς αλλαγές από προηγούμενες προβλέψεις
 • Φορολογικός συντελεστής: περίπου 27% για κάθε ένα από τα εναπομείναντα τρίμηνα του έτους
 • Κεφαλαιουχικές δαπάνες συνολικού έτους: $11.0 δις, συν ή πλην $500 δις, χωρίς αλλαγές από προηγούμενες προβλέψεις

 Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της Intel και τις Επιχειρηματικές Προοπτικές, παρακαλούμε δείτε το σχόλιο του CFO στο: www.intc.com/results.cfm.

Αποτίμηση της Επιχειρηματικής Προοπτικής

Οι εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική προοπτική (Business Outlook) της Intel ανακοινώνονται στη διεύθυνση intc.com και μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημοσίως ή κατ’ ιδίαν σε συναντήσεις με επενδυτές ή άλλους. Οι εκτιμήσεις αυτές ισχύουν μέχρι και την 13η Ιουνίου, εκτός αν υπάρξει αναθεώρηση νωρίτερα. Εξαιρούνται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις αποσβέσεις άυλων παγίων λόγω εξαγορών, με τις επενδύσεις σε μετοχές και τα έσοδα από τόκους, καθώς και με το φορολογικό συντελεστή, οι οποίες ισχύουν μέχρι και την 22η Απριλίου. Η Intel δεν θα προβεί σε καμία ανακοίνωση (Quiet Period) από το τέλος της 13ης Ιουνίου έως την ημερομηνία ανακοίνωσης των επίσημων αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου του 2014, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου 2014. Στο διάστημα αυτό, όλες οι εκτιμήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δήλωση εμπεριέχει αναφορές σε μελλοντικές εκτιμήσεις (forward-looking statements), σε ανακοινώσεις της εταιρείας ή στις αναφορές για την επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC), θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν μόνο ιστορική αξία και ότι αναφέρονται αποκλειστικά στα δεδομένα που ίσχυαν πριν την την έναρξη της Quiet Period και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση από την εταιρεία.

Παράγοντες Κινδύνου

Οι παραπάνω δηλώσεις και οποιεσδήποτε άλλες σε αυτό το έγγραφο, αναφέρονται σε σχέδια και προσδοκίες για το τέταρτο τρίμηνο, το έτος και το μέλλον είναι δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων που εμπεριέχουν έναν αριθμό κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Λέξεις όπως «εκτιμά», «αναμένει», «προσδοκά», «σχεδιάζει», «πιστεύει», «αναζητεί», «αποτιμά», «πιθανώς», «θα» και σχετικές, δηλώνουν εκτιμήσεις για μελλοντικές προσδοκίες. Δηλώσεις που αναφέρονται ή βασίζονται σε προβλέψεις, αβέβαια γεγονότα ή υποθέσεις επίσης χαρακτηρίζουν δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων.

Πλήθος παραγόντων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα της Intel και αποκλίσεις από τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Intel σχετικά με τέτοιους παράγοντες, ενδέχεται να καταστήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα σημαντικά διαφορετικά από αυτά που εκφράζονται σε αυτές τις δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Η Intel επί του παρόντος θεωρεί τους παρακάτω σημαντικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές σχετικά με τις προσδοκίες τις εταιρείας.

 • Η ζήτηση για τα προϊόντα της Intel είναι σημαντικά μεταβλητή και, στα τελευταία χρόνια, η Intel έχει βιώσει πτωτικές παραγγελίες στο παραδοσιακό τμήμα της αγοράς PC. H ζήτηση ενδέχεται να είναι διαφορετική από τις εκτιμήσεις της Intel λόγω ενός αριθμού παραγόντων μεταξύ των οποίων αλλαγές στις επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες, εμπιστοσύνη των καταναλωτών ή των επιπέδων εισοδήματος, αποδοχή από τον πελάτη των προϊόντων της Intel και των  ανταγωνιστών, πιέσεις ανταγωνιστικές και τιμολογιακές, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που αναλαμβάνονται από τους ανταγωνιστές, περιορισμοί στον εφοδιασμό και άλλες διαταραχές που επηρεάζουν τους πελάτες, αλλαγές στα πρότυπα παραγγελίας των πελατών συμπεριλαμβανομένων των ακυρώσεων παραγγελιών και αλλαγές στο επίπεδο των αποθεμάτων στους πελάτες.
 • Η Intel λειτουργεί σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο, που χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό ποσοστό από κόστη τα οποία είναι σταθερά ή εξαιρετικά δύσκολο να μειωθούν βραχυπρόθεσμα
 • Το ποσοστό μικτού κέρδους ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τις προβλέψεις με βάση το βαθμό αξιοποίησης, τις αλλαγές στις μεθόδους απογραφής των εμπορευμάτων και μεταβολές σχετικά με την εισαγωγή των προϊόντων προς πώληση, αλλαγές στα επίπεδα εσόδων, το μίγμα προϊόντων ανά κατηγορία, το χρόνο και την εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας και τα σχετικά κόστη, τα κόστη εισαγωγής, το πλεόνασμα ή την έλλειψη προϊόντων, αλλαγές στο κόστος μονάδων, ατέλειες ή διακοπές στην προμήθεια υλών και πόρων, το επίπεδο ποιότητας και απόδοσης της κατασκευαστικής διαδικασίας και την απαξίωση των μακρόβιων στοιχείων του ενεργητικού στα οποία περιλαμβάνονται η κατασκευή, η συναρμολόγηση / δοκιμή και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.
 • Η εκτίμηση του συντελεστή φορολογίας βασίζεται στην τρέχουσα φορολογική νομοθεσία και στα εκτιμώμενα έσοδα. Ο συντελεστής φορολογίας ενδέχεται να επηρεαστεί από διεθνείς κανονισμούς σχετικά με το ποια κέρδη λογίζονται ως επιτευχθέντα και φορολογητέα, μεταβολές στις εκτιμήσεις των πιστώσεων, των οφειλών και των κρατήσεων, την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους από τις διάφορες φορολογικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των τόκων και των κυρώσεων και την πιθανότητα τακτοποίησης αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
 • Κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις σε μετοχές και τόκους και άλλα μπορεί να διαφέρουν από τις προσδοκίες ανάλογα με κέρδη ή ζημίες από την πώληση, ανταλλαγή, μεταβολή της εύλογης αξίας ή απόσβεση του χρέους και των επενδύσεων ιδίων κεφαλαίων, τα επιτόκια, τα ταμειακά διαθέσιμα και μεταβολές στην εύλογη αξία των μέσων παραγωγής.
 • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να θιγούν από δυσμενείς οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και φυσικές συνθήκες ή βλάβες σε υποδομές στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Intel, οι πελάτες ή οι προμηθευτές της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών συγκρούσεων και άλλων κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια, φυσικές καταστροφές, δυσλειτουργίες/βλάβες υποδομών, προβλήματα υγείας και τις διακυμάνσεις στις τιμές συναλλάγματος.
 • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος των εξαγορών, των εκποιήσεων και άλλων σημαντικών συναλλαγών.
 • Τα αποτελέσματα της Intel θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις δυσμενείς επιπτώσεις που σχετίζονται με ελαττωματικά προϊόντα, τις διορθώσεις (αποκλίσεις από τις δημοσιευμένες προδιαγραφές), και από άσκηση προσφυγών ή ρυθμιστικά θέματα που αφορούν σε θέματα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, τους μετόχους, τους καταναλωτές, τις συμπράξεις, τη δημοσιοποίηση και άλλα ζητήματα, όπως οι ασκήσεις προσφυγών και ρυθμιστικά θέματα που περιγράφονται στις εκθέσεις SEC της Intel. Μια αρνητική απόφαση θα μπορούσε να περιλαμβάνει χρηματική αποζημίωση ή δικαστική εντολή που απαγορεύει στην Intel την κατασκευή ή πώληση ενός ή περισσότερων προϊόντων, αποκλείοντας ιδίως επιχειρηματικές πρακτικές, επηρεάζοντας την ικανότητα της Intel να σχεδιάζει τα προϊόντα της, ή επιβάλλοντας άλλα διορθωτικά μέτρα, όπως η χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μια λεπτομερής συζήτηση αυτών και άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Intel περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις SEC της Intel, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης έκθεσης της εταιρείας σύμφωνα με τη Φόρμα 10-Κ.

Παρουσίαση των κερδών στο Διαδίκτυο

 Η Intel πραγματοποίησε δημόσιο webcast στις 14:00 PDT, στις 15 Απριλίου, στην ιστοσελίδα επενδυτικών σχέσεων στο www.intc.com. Μια επαναληπτική εκπομπή και δυνατότητα λήψης σε MP3 θα είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.

 Η Intel σχεδιάζει να παρουσιάσει τα κέρδη της για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 στις 15 Ιουλίου 2014. Αμέσως μετά την παρουσίαση των κερδών, η εταιρεία σχεδιάζει να δημοσιεύσει ένα σχόλιο του Stacy J. Smith, εκτελεστικού αντιπροέδρου και γενικού οικονομικού διευθυντή, στο www.intc.com/results.cfm. Μια δημόσια παρουσίαση των κερδών της Intel μέσω Διαδικτύου θα ακολουθήσει στις 14:00 PDT στο www.intc.com.


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ