Νέα Μελών ΣΕΠΕ

«Ψηφιακή Υπογραφή» από την Byte στο Hellenic CIO Forum, του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ΕΕΔΕ

byte

H Byte παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την «Ψηφιακή Υπογραφή» στο Hellenic CIO Forum που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ΕΕΔΕ για να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ψηφιακές Υπογραφές και εφαρμογή στη σύγχρονη επιχείρηση», ο κ. Δημήτρης Γκικάκης, Technical Sales Engineer της Byte, παρουσίασε τους «σταθμούς» στη θεμελίωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, περιέγραψε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και ανέλυσε παραδείγματα εφαρμογών που υλοποιεί η Byte.

Ο κ. Γκικάκης παρουσίασε τη διαδικασία που ακολουθείται καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση της ψηφιακής υπογραφής σε ότι αφορά την αύξηση παραγωγικότητας και τη μείωση των δαπανών ενός οργανισμού. Για παράδειγμα η εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που υλοποιεί η Byte για πάνω από 60.000 χρήστες, αναμένεται να παράγει  περίπου  400.000 ψηφιακές υπογραφές την ημέρα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εξοικονόμηση υλικών και ανθρώπινων πόρων.

Σε ότι αφορά την περιορισμένη διείσδυση της ηλεκτρονικής υπογραφής στην χώρα μας, παρουσιάστηκαν στοιχεία που αναδεικνύουν πως οι οργανισμοί μπορούν εύκολα να ενσωματώνουν εφαρμογές ηλεκτρονικής υπογραφής, με βάση την υπάρχουσα εμπειρία και το γεγονός ότι ήδη από το 1999 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα από το 2001 έχει αναγνωρίσει ότι η ασφαλής αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή νομικά είναι ισοδύναμη και επέχει τη θέση ιδιόχειρης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ