Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Χαρτογράφηση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω ενός Quiz

huawei728

Όλοι μας έχουμε κάποια κενά στις ψηφιακές δεξιότητες. Ποια είναι τα δικά σου;

Μήπως διάγραψες κατά λάθος την τελευταία συνέντευξη που ηχογράφησες; Ή, μήπως δημοσίευσες το άρθρο σου πριν να είναι έτοιμο; Οι ψηφιακές δεξιότητες δεν είναι κάτι δεδομένο. Στην πραγματικότητα, 2 στους 3 Ευρωπαίους που παρουσιάζουν ελλείψεις στις ψηφιακές δεξιότητες θα χρειαστεί να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους έως το 2025 για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση, όπως αναφέρει νέα μελέτη.

Η All DIGITAL και η HUAWEI, με την υποστήριξη της EY, έχουν συνεργαστεί με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων, καιρό πριν από την κυκλοφορία της νέας μελέτης τους. Με τη βοήθεια ενός γρήγορου κουίζ, ο κάθε Ευρωπαίος μπορεί να δει ποιες ψηφιακές δεξιότητες μπορεί να βελτιώσει. Το κουίζ έχει ως στόχο να χαρτογραφήσει και να προσωποποιήσει το κενό ψηφιακών δεξιοτήτων με 6 ξεχωριστές προσωπικότητες: Ο Χαμένος Ερευνητής, Ο Σιωπηλός Επικοινωνητής, Ο Αδέξιος Δημιουργός, Ο Εκτεθειμένος Προστάτης, Ο Αποσυνδεδεμένος Προγραμματιστής, Ο Μπερδεμένος Πάροχος Λύσεων. Η έμπνευση για αυτά τα πρόσωπα προέρχεται από τα πορίσματα της Κοινής Λευκής Βίβλου (White Paper) για τις ψηφιακές δεξιότητες και το ταλέντο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μελέτη παρουσιάστηκε σε μια εκδήλωση στις 27 Απριλίου 2022 στη βιβλιοθήκη Solvay στις Βρυξέλλες ενώπιον μιας κοινότητας εμπειρογνωμόνων.

O Carlos Zorrihno, Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Σιωπηλός Επικοινωνιολόγος, πιστεύει ότι:

 «Ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να επωφεληθεί από πρωτοβουλίες αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων και επανειδίκευσης. Ανεξάρτητα από το πόσο εξειδικευμένοι και έμπειροι είμαστε, ο καθένας από εμάς στερείται ιδιαίτερων ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως δείχνουν τα ευρήματα από το κουίζ. Πρέπει να δράσουμε άμεσα και να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της διά βίου μάθησης, μέσα σε μια ολοκληρωμένη προοπτική, συνδυάζοντας τεχνολογικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες».

Ενώ η Λευκή Βίβλος διερευνά τις βαθύτερες αιτίες του χάσματος στις ψηφιακές δεξιότητες, όσον αφορά το ταλέντο στις ΤΠΕ, το κουίζ αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ελλείψεις ψηφιακών δεξιοτήτων και επιτρέπει την ευρύτερη κατανόηση του προβλήματος. Η Λευκή Βίβλος αποκαλύπτει επίσης πιθανές λύσεις και συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να αναλάβουν τα αρμόδια και ενδιαφερόμενα μέρη για τη γεφύρωση του χάσματος στις ψηφιακές δεξιότητες.

O Chiara Riondino, Επικεφαλής Μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Αποσυνδεδεμένη Προγραμματίστρια, πιστεύει ότι:

«Χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη ώθηση και περαιτέρω επενδύσεις στην αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων για να εφοδιάσουμε τους ανθρώπους με τις ικανότητες που απαιτούνται επειγόντως εάν θέλουμε να επιτύχουμε δίκαιες και επιτυχημένες ψηφιακές και πράσινες μεταβάσεις. Οι κυβερνήσεις, η βιομηχανία και οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να συνεργαστούν στενά για να πραγματοποιήσουν τον στόχο αυτό».

Η Λευκή Βίβλος διαρθρώνεται σε πέντε συγκεκριμένους τομείς ευκαιριών:

  • Βελτίωση και αύξηση των ευκαιριών εκπαίδευσης και μάθησης των ΤΠΕ
  • Προτεραιότητα στο ταλέντο εντός των εταιρειών: up/re-skilling
  • Ενθάρρυνση και υποστήριξη των γυναικών στις ΤΠΕ
  • Προώθηση συνεργασιών στα οικοσυστήματα ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Επένδυση στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών

O Peter Palvolgyi, Διευθύνων Σύμβουλος της ALL DIGITAL και Αδέξιος Δημιουργός, πιστεύει ότι:

«Η Λευκή Βίβλος για τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη είναι μια εξαιρετικά διορατική έκθεση που επισημαίνει στρατηγικές και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ. Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις δράσεις που απαιτούνται από τη βιομηχανία και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι Ευρωπαίοι λαμβάνουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να πετύχουν στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία».

Η μελέτη αναδεικνύει ορισμένα ανησυχητικά συμπεράσματα - σχεδόν 1 στους 5 απασχολούμενους ειδικούς ΤΠΕ είχαν χαμηλές συνολικές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ σχεδόν το 80% του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων οφείλεται στην αναντιστοιχία ψηφιακών δεξιοτήτων, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων .

O Tony Jin, Ο Κύριος Εκπρόσωπος της Huawei στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και Χαμένος Ερευνητής, αναφέρει:

«Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο για να αναπτύξουμε ένα πιο ισχυρό οικοσύστημα ψηφιακών ταλέντων για να προωθήσουμε την ευρύτερη ψηφιακή ένταξη. Πιστεύουμε ότι το ψηφιακό ταλέντο θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της ψηφιακής οικονομίας. Την επόμενη πενταετία θα επενδύσουμε 150 εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα ταλέντων και αναμένουμε να βοηθήσουμε περισσότερους από τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Θέλουμε να φέρουμε τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους».

Το 2008, η Huawei ξεκίνησε να εφαρμόζει τα προγράμματα ανάπτυξης ταλέντων που ονομάζονται Seeds for the Future, που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων υποτροφίες, διαγωνισμούς τεχνολογίας και προγράμματα εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων. Έκτοτε, 1,54 εκατομμύρια άτομα από περισσότερες από 150 χώρες επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα της εταιρείας . Το 2021, η Huawei ξεκίνησε το Πρόγραμμα Seeds for the Future 2.0, το οποίο αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για την περαιτέρω ανάπτυξη ταλέντων.

Η μελέτη της ΕΕ είναι μία από τις τέσσερις σειρές της Λευκής Βίβλου για τα ταλέντα, σε Ισπανία, Νότια Αφρική και Κίνα. Τα άλλα τρία έγγραφα θα δημοσιευθούν ξεχωριστά το Μάη.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ