Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Η ELVIART επέλεξε το Soft1 ERP

softone

Η ELVIART ΚΑΛΟΪΔΑΣ ΑΒΕΕ -βιομηχανία παραγωγής προϊόντων ζύμης, με ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής- επέλεξε το λογισμικό Soft1 ERP για την υποστήριξη των σύνθετων αναγκών μηχανογράφησης της.

Η προηγμένη λύση της SoftOne προσέφερε στην επιχείρηση τη δυνατότητα να βελτιώσει περαιτέρω τις λειτουργίες προγραμματισμού και ελέγχου όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας, ανταποκρινόμενη με επιτυχία στις απαιτήσεις ημερήσιας παραγωγής 650.000 περίπου τεμαχίων. Ενσωματώνοντας πλούσια λειτουργικότητα, επιτρέπει στην ELVIART να προδιαγράψει με ακρίβεια το μοντέλο παραγωγής, απλοποιώντας τη διαχείριση όλων των απαραίτητων παραστατικών για την κοστολόγηση και ποσοτική καταγραφή των παραγόμενων ειδών.

Οι διευρυμένες δυνατότητες του Soft1 ERP διασφαλίζουν την αποτελεσματική οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων της επιχείρησης, παρέχοντας αναλυτική παρακολούθηση αποθεμάτων βάσει ημερομηνιών εισαγωγής και ανάλωσης κάθε επιμέρους παρτίδας. Ταυτόχρονα, η διασύνδεση του με την εφαρμογή Soft1 PDA Warehouse αυτοματοποιεί την εκτέλεση καθημερινών εργασιών, προσφέροντας άμεση ενημέρωση για κάθε κίνηση της αποθήκης. Αξιοποιώντας τα ενσωματωμένα εργαλεία CRM, τα στελέχη της ELVIART έχουν στη διάθεση τους όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για την υποστήριξη πελατών, τη διεκπεραίωση παραγγελιών και εισπράξεων, καθώς και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών πώλησης.

Με δυνατότητα λειτουργίας τόσο στο cloud, όσο και σε on-premise εγκαταστάσεις, το Soft1 ERP αποτελεί ένα σύγχρονο business λογισμικό με ουσιαστικά οφέλη και πλεονεκτήματα για κάθε επιχείρηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις business λύσεις της SoftOne μπορείτε να βρείτε στο www.softone.gr.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ