Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Ολοκλήρωση έργου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της CPI, με πρότυπα ISO, από την Revival Consulting Services S.A.!

revival_1

Η Revival Consulting Services S.A., ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εκπόνησης του έργου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) – Information Security Management System (ISMS) – για λογαριασμό της Computer Peripherals International (CPI), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013.

Στο πλαίσιο του έργου, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των πληροφοριακών συστημάτων, προσδιορισμός πιθανών ελλείψεων στα μέτρα ασφάλειας, εκπόνηση Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας, καθώς και επίβλεψη της υλοποίησης των πρόσθετων μέτρων ασφάλειας που κρίθηκαν απαραίτητα για τη συμμόρφωση με το πρότυπο. Το έργο διήρκεσε επτά (7) μήνες. Επιπλέον, η εταιρεία συμμετείχε στην αξιολόγηση του ΣΔΑΠ από τον εξωτερικό επιθεωρητή, που οδήγησε στην επιτυχή πιστοποίηση της CPI.

Επιπροσθέτως, αναφορικά με το προηγούμενο έργο εναρμόνισης της CPI με τον ΓΚΠΔ (GDPR), καθώς και τη συνολική διαχείριση των προσωπικών δεδομένων της – σε συνεργασία με τη Revival – η εταιρεία πιστοποιήθηκε, ταυτόχρονα, με το πρότυπο ISO 27701:2019 – Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων, αποκτώντας ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

H CPI Α.Ε. δραστηριοποιείται στην αγορά πληροφορικής από το 1990 ως διανομέας προστιθέμενης αξίας. Παρέχει στις επιχειρήσεις προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και τη ροή εργασιών τους. Οι λύσεις που διαθέτει απευθύνονται στις αγορές της εκτύπωσης, της ψηφιοποίησης, της εποπτείας και ασφάλειας, του retail, της τιμολόγησης καθώς και της εκπαίδευσης. Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing, όπως η διαχείριση εκτυπώσεων και ψηφιοποίηση εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, αλλά  και υπηρεσίες υποστήριξης σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς με υπηρεσίες SLA (Service Level Agreement) ή με υλοποίηση projects. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 2000.

Η Revival Consulting Services S.A. παραμένει πιστά προσηλωμένη στον στόχο της για την στήριξη και ενδυνάμωση των επιχειρήσεων καθώς και τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό τους και στην βελτίωση των προοπτικών της οικονομίας της χώρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ