Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Νέα μνημόνια συνεργασίας για το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

cisco_new

Νέα μνημόνια συνεργασίας υπογράφηκαν στις 4 Ιουνίου από εκπροσώπους του Δήμου Πρέβεζας, του Ελληνο-Σερβικού Εμπορικού, Τουριστικού, Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, το MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών και το Computer Networks & Services Research LaboraTory (CoNSeRT) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων στη Θεσσαλονίκη.


Σε συνέχεια των μνημονίων συνεργασίας που υπογράφηκαν τον περασμένο Απρίλιο, το Κέντρο συνεχίζει να αναπτύσσει τη δραστηριότητά του, συνεργαζόμενο με πλήθος Οργανισμών και Φορέων, διευρύνοντας έτσι το έργο του και τις ευκαιρίες για το σχεδιασμό μοναδικών λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού και την παραγωγή καινοτομίας.

Συνολικά, στόχος των μνημονίων συνεργασίας είναι η από κοινού ανάπτυξη, έρευνα, διάδοση και εκπαίδευση σε τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού, η δημιουργία καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα της καθημερινότητας σχετικά με τη λειτουργία της κοινωνίας, καθώς και η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. Επίσης σημαντικές δράσεις θα υλοποιηθούν για την προώθηση του ψηφιακού πολιτισμού και την υποβοήθηση του με ψηφιακά μέσα. Πιο συγκεκριμένα τα μνημόνια συνεργασίας προβλέπουν μεταξύ άλλων:


 • Εκπόνηση ερευνών και μελετών και ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και πιλοτικών τεχνολογικών εφαρμογών.
 • Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τεχνολογίες αιχμής και δημιουργική οικονομία.
 • Αξιοποίηση διεθνών δικτύων για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ τοπικών εταιρειών και των ομολόγων τους στο εξωτερικό.
 • Διοργάνωση εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων.
 • Συνδιοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με το μέλλον της εργασίας, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων στην υλοποίηση δράσεων πολιτισμού


Εκπρόσωποι Φορέων

 • Τον Δήμο Πρέβεζας εκπροσώπησε o Δήμαρχος Πρέβεζας, Νικόλαος Γεωργάκος
 • Το Ελληνο-Σερβικό Εμπορικό, Τουριστικό, Επαγγελματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Γεωργάκος
 • Το MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του MOMus, Ανδρέας Τάκης
 • Το Computer Networks & Services Research LaboraTory (CoNSeRT) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εκπροσώπησε ο Διευθυντής του εργαστηρίου,  Χαράλαμπος Πατρικάκης.


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ