Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Space Hellas: Διπλασιασμός του τζίρου μέσα σε μία οκταετία

spacehellas

Αύξηση κατά 11,7% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2020 και ανήλθε στα € 80,7 εκ., έναντι € 72,3 εκ. το 2019. H Space Hellas συνεχίζοντας σταθερά την αναπτυξιακή της πορεία, ξεπερνά τα € 80 εκ. και διπλασιάζει τον τζίρο της στην οκταετία που πέρασε.

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 16,4 εκ. το 2020 έναντι € 15,9 το 2019. Το EBITDA ανήλθε σε € 6,8 εκ. το 2020 έναντι € 6,3 εκ. το 2019. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,2 εκ. το 2020 έναντι € 2,1 εκ. το 2019, ενώ τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 16,09% και ανήλθαν σε 1,8 εκ. το 2020 έναντι € 1,5 εκ. το 2019.

Αξιοσημείωτη είναι και η συνέχιση δημιουργίας θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους € 5,0 εκ., οι οποίες προσαυξημένες κατά € 14,0 εκ., μέσω δανεισμού, διοχετεύτηκαν τόσο σε επενδύσεις του ομίλου ύψους € 5,0 εκ., όσο και στην ενίσχυση της ρευστότητας, απαραίτητη για την υποστήριξη των επενδυτικών πλάνων.

Για τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 78,1 εκ. το 2020 έναντι € 69,6 εκ. το 2019, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5,9 εκ. το 2020 έναντι € 5,3 εκ. το 2019. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2020 ανήλθαν σε € 2,1 εκ. έναντι € 1,6 εκ. το 2019 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2020 ανήλθαν σε € 1,7 εκ. έναντι € 1,2 εκ. το 2019.

Ο όμιλος Space Hellas, παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία, συνέχισε σταθερά την αναπτυξιακή του πορεία και το 2020, πετυχαίνοντας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά νέο ιστορικό πωλήσεων, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ανεκτέλεστο έργων με υπογεγραμμένες συμβάσεις και για το 2021. Παράλληλα, με συνέπεια και προσήλωση στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, ο όμιλος προχώρησε σε δύο πολύ σημαντικές και ταυτόχρονα κομβικές συμφωνίες – εξαγορές, την απόκτηση των ποσοστών του 50% της ιστορικής εταιρείας πληροφορικής SingularLogic και του 35% της Ελληνικής νεοφυούς (Startup) εταιρείας AgroApps. Μέσω των εξαγορών αυτών, ο όμιλος της Space Hellas μπαίνει δυναμικά τόσο στην αγορά του Enterprise Software, δημιουργώντας έτσι νέες πηγές εσόδων (Revenue Streams), όσο και στον χώρο της ευφυούς γεωργίας.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Space Hellas Σπύρος Δ. Μανωλόπουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Καταφέραμε μέσα σε μία οκταετία όχι μόνο να διπλασιάσουμε τον κύκλο εργασιών, αλλά να πετύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη του ομίλου Space Hellas, τοποθετώντας τον στο επίκεντρο των επιχειρηματικών και τεχνολογικών εξελίξεων της χώρας. Στόχος μας για το 2021 είναι η πλήρης αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουμε ήδη κάνει, η υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για τη διατήρηση και επέκταση του πελατολογίου μας και η αύξηση της διείσδυσης σε αγορές και έργα του εξωτερικού».

Για το 2021, οι πρώτες εκτιμήσεις της χρονιάς για την ανάπτυξη της αγοράς πληροφορικής και την υλοποίηση σημαντικών έργων που είχαν προϋπολογιστεί για τον όμιλο Space Hellas, ήταν αυξημένες σε σχέση με το 2020. Δελτίο Τύπου Γραφείο Τύπου Space Hellas τηλ.: 210 6504293, e-mail: press@space.gr

Παρά τις όποιες καθυστερήσεις εξαιτίας της εξάπλωσης του COVID-19, η υπογραφή σημαντικών συμβάσεων και η έναρξη υλοποίησης έργων τεχνολογικής αναβάθμισης και συμβολαίων υποστήριξης σε φορείς που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και του Δημόσιου τομέα, δημιουργούν ένα σημαντικό ποσό ανεκτέλεστου έργων και προοπτικές εσόδων για τα επόμενα έτη, που αποτελούν δικλείδες ασφάλειας για τον όμιλο Space Hellas.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ