Νέα Μελών ΣΕΠΕ

Huawei 5G: Πέρασε με Επιτυχία το Network Equipment Security Assurance Scheme της GSMA

huawei728

Ο ασύρματος εξοπλισμός 5G καθώς και ο εξοπλισμός δικτύου κορμού της Huawei (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG, UDM, UNC, UPCF) και LTE eNodeB πέρασε με επιτυχία το Network Equipment Security Assurance Scheme (NESAS) της GSMA. Το GSMA NESAS ενισχύει την εμπιστοσύνη της βιομηχανίας στον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθιστώντας το πρακτική επιλογή για τον κλάδο και σημαντικό παράγοντα για όλες τις περιφερειακές αγορές, για την από κοινού προώθηση της ανάπτυξης μιας πιο ευθυγραμμισμένης αγοράς κινητής τηλεφωνίας.

Το NESAS είναι ένας τυποποιημένος μηχανισμός αξιολόγησης της κυβερνοασφάλειας που ορίζεται από κοινού από την GSMA και την 3GPP, μαζί με τους μεγάλους παγκόσμιους παρόχους, προμηθευτές, συνεργάτες του κλάδου και ρυθμιστικές αρχές. Παρέχει ένα πλαίσιο πιστοποίησης ασφάλειας σε ολόκληρο τον κλάδο προκειμένου να αναβαθμιστούν τα επίπεδα ασφάλειας στη βιομηχανία της κινητής τηλεφωνίας. Πρόκειται για ένα εθελοντικό σχήμα μέσω του οποίου οι προμηθευτές εξοπλισμού δικτύου υποβάλλουν τις διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων και κύκλου ζωής τους σε έναν ολοκληρωμένο έλεγχο ασφαλείας βάσει της τρέχουσας ισχύουσας έκδοσης του NESAS και τις απαιτήσεις ασφαλείας του. Οι συνοπτικές ανεξάρτητες εκθέσεις ελέγχου της αξιολόγησης NESAS βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gsma.com/security/nesas-participating-vendors/

Το GSMA NESAS, που είναι ευρέως αποδεκτό στον κλάδο, διασφαλίζει ότι ο σχετικός εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας του 5G δικτύου όπως περιγράφονται στο σχετικό του Πλαίσιο. Η ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης αποφεύγει κατακερματισμένες αξιολογήσεις και το κόστος.

που επιφέρουν, βελτιώνοντας παράλληλα τη διαφάνεια των επιπέδων προστασίας της ασφάλειας στη βιομηχανία μέσω ορατών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Το NESAS καλύπτει 20 κατηγορίες αξιολόγησης, καθορίζοντας τις απαιτήσεις ασφαλείας και ένα πλαίσιο αξιολόγησης για την ανάπτυξη προϊόντων 5G και τις διαδικασίες του κύκλου ζωής τους. Επιπλέον, χρησιμοποιεί περιπτώσεις δοκιμών ασφαλείας που ορίζονται από την 3GPP για την αξιολόγηση της ασφάλειας του εξοπλισμού του δικτύου.

«Το GSMA NESAS είναι η πιο πρόσφατη προσέγγιση για την αξιολόγηση της ασφάλειας του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας. Στην εποχή του 5G, το NESAS παρέχει μια προκαθορισμένη και αποτελεσματική αξιολόγηση κυβερνοαφάλειας, που επιτρέπει στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο τη διασφάλιση δίκαιης διαχείρισης. Η Αξιολόγηση αποτελεί επίσης πολύτιμη αναφορά για τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως παρόχους, προμηθευτές εξοπλισμού, ρυθμιστικές κυβερνητικές αρχές και παρόχους υπηρεσιών εφαρμογών. Η Huawei επικεντρώνεται πάντα στην κυβερνοασφάλεια που βασίζεται στην τεχνολογία. Καλωσορίζουμε το NESAS με πλήρη υποστήριξη και συνεργασία. Καλούμε επίσης ολόκληρο τον κλάδο να προωθήσει από κοινού την ανάπτυξη μιας πιο ευθυγραμμισμένης αγοράς κινητής τηλεφωνίας» - δήλωσε ο Devin Duan, Επικεφαλής 5G E2E Cybersecurity Marketing, Huawei.

Για την Huawei, η εξασφάλιση της κυβερνοασφάλειας είναι ένας κοινός στόχος μεταξύ της Huawei, των πελατών, των εποπτικών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων. Η εμπιστοσύνη στην κυβερνοασφάλεια είναι πλέον παγκόσμια αναγκαιότητα καθώς ο κόσμος γίνεται περισσότερο ψηφιακός. Στην Huawei πιστεύουμε ότι η εμπιστοσύνη πρέπει να βασίζεται σε επαληθεύσιμα γεγονότα, τα οποία με τη σειρά τους θα πρέπει να βασίζονται σε κοινά πρότυπα. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην ψηφιακή εποχή. Η Huawei υποστηρίζει τους οργανισμούς GSMA και  3GPP στην ανάπτυξη μιας παγκόσμιας προκαθορισμένης διαδικασίας αξιολόγησης της ασφάλειας, μια ιδέα που έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό αποδεκτή συναινετικά από τον κλάδο. Το NESAS προωθεί αυτήν την ιδέα, και ως εκ τούτου, η Huawei καλεί τη βιομηχανία να υιοθετήσει ευρέως το NESAS.

Πριν αξιολογηθεί επιτυχώς από το GSMA NESAS, η Huawei πέρασε επίσης επιτυχώς το τεστ κυβερνοασφάλειας 5G της Κίνας IMT-2020 (5G) Promotion Group. Αυτές οι προδιαγραφές δοκιμής βασίζονται στα διεθνή πρότυπα 3GPP για τη διασφάλιση ασφάλειας σε δίκτυα 5G.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ