Νέα Μελών ΣΕΠΕ

H Huawei επιλέχθηκε ως επίσημος προμηθευτής OpenStack του Ομίλου Vodafone

huawei728

Η Huawei ανακοινώνει ότι τον Δεκέμβριο του 2017 επιλέχθηκε από τον Όμιλο Vodafone ως εγκεκριμένος προμηθευτής για την προμήθεια της πλατφόρμας FusionSphere OpenStack, με σκοπό να υποστηρίξει την παγκόσμια εξάπλωση των Network Functions Virtualization (NFV) και Software Defined Networks (SDN).

Η Vodafone προωθεί την υιοθέτηση τεχνολογιών SDN και NFV σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου της, μαζί με τον απαραίτητο επιχειρησιακό μετασχηματισμό που απαιτείται για την επίτευξη αυξημένης ευελιξίας, συνέπειας και αποτελεσματικότητας σε όλες τους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Ο κος Fran Heeran, Επικεφαλής του τομέα του Network Virtualization του Ομίλου Vodafone δήλωσε: "Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσθέσουμε την Huawei ως προμηθευτή στο πρόγραμμα μετασχηματισμού του δικτύου μας. Η διαφάνεια και τα πρότυπα είναι βασικά στοιχεία για τη μελλοντική μας στρατηγική, ενώ παράλληλα το OpenStack αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο του προγράμματος μετασχηματισμού της εταιρείας. Προσβλέπουμε να συνεργαστούμε με την Huawei για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των εικονικών πόρων και υπηρεσιών".

Ο κος Zheng Yelai, Πρόεδρος του Τομέα Cloud και προϊόντων Πληροφορικής της Huawei, δήλωσε: "Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιλεγήκαμε να συμμετάσχουμε στο τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Vodafone. Η Huawei δεσμεύεται στα «ανοιχτά» πρότυπα και στην επικέντρωση στις ανάγκες του πελάτη και θα συνεχίσει να αυξάνει τις επενδύσεις της στην ανάπτυξη και στα οφέλη που θα προσφέρει το OpenStack στην κοινότητα ανοιχτού κώδικα. Η Huawei θα προμηθεύει την Vodafone με βασικές τεχνολογίες με στόχο η Vodafone να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη στις μελλοντικές δυνατότητες του Δικτύου και να είναι σε θέση να επωφεληθεί από αυτά που μπορεί να προσφέρει η ψηφιακή εποχή".

Το λειτουργικό σύστημα FusionSphere Cloud αποτελεί σημείο αναφοράς της Cloud στρατηγικής της Huawei. Οι τυπικές διασυνδέσεις του OpenStack, οι βελτιωμένες λειτουργίες από την κοινότητα του OpenStack και η ανοικτή πρόσβαση σε λειτουργίες εικονικού δικτύου τρίτων (VNFs), καθιστούν το σύστημα κατάλληλο για τις περιπτώσεις χρήσης Cloud τηλεπικοινωνιών. Ένα πλούσιο σύνολο εργαλείων Operations&Management (O&M) της Huawei απλοποιεί την ανάπτυξη δικτύων και παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία για τη λειτουργία δικτύων NFV. Το FusionSphere που βασίζεται στο OpenStack εφαρμόζεται ευρέως σε ιδιωτικά και δημόσια Clouds, σε διάφορους κλάδους (όπως εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κυβερνητικούς οργανισμούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς) και το πλήρες φάσμα των έργων σε περισσότερους από 400 πελάτες παγκοσμίως με επιτυχία. Η λύση της Huawei βοηθά τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να δημιουργήσουν ανοικτά, ευκίνητα και εξαιρετικά αξιόπιστα Cloud κέντρα δεδομένων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ