Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Μετρήσεις από την ΕΕΤΤ για την κάλυψη της ψηφιακής τηλεόρασης στην περιφέρεια

Στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της για την ομαλή μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση και σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ΕΕΤΤ, από τον Ιούλιο 2014 έως σήμερα, πραγματοποιεί, με φορητό εξειδικευμένο εξοπλισμό, λεπτομερείς και εντατικές μετρήσεις και καταγραφές για τη πληθυσμιακή κάλυψη, δυνατότητα λήψης και την ποιότητα ψηφιακού σήματος στις περιοχές της Πελοποννήσου που έχουν μεταβεί στη ψηφιακή τηλεόραση από τις 27 Ιουνίου 2014.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των μετρήσεων, η πληθυσμιακή κάλυψη που επιτυγχάνεται είναι η προβλεπόμενη σύμφωνα με το Χάρτη Συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800/2012) ακόμα και σε επίπεδο μικρών οικισμών. Από τις μετρήσεις διαπιστώνεται δε η δυνατότητα λήψης του επίγειου ψηφιακού σήματος ακόμα και σε περιοχές που δεν προβλέπονταν από το Χάρτη Συχνοτήτων.

Επισημαίνεται ότι βάσει των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί στον ψηφιακό πάροχο, που ανακηρύχθηκε υπερθεματιστής μετά από τη διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού της ΕΤΤΤ, αυτός υποχρεούται να παρέχει σε εθνικό επίπεδο πληθυσμιακή κάλυψη 95%, ποσοστό το οποίο είναι από τα υψηλότερα της Ευρώπης για επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, ενώ, βάσει του σχεδιασμού, μπορεί να επιτευχθεί πληθυσμιακή κάλυψη 96,2%.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η ψηφιακή μετάβαση θα ολοκληρωθεί στην ελληνική επικράτεια στις 19 Δεκεμβρίου 2014. Μέχρι σήμερα, έχουν μεταβεί οι νομοί της Πελοποννήσου, Φωκίδας, Αττικής, Λέσβου, Χίου, οι νομοί της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και μέρος των νομών Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας και Εύβοιας.

Η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει να επιβλέπει και να ελέγχει τη συμμόρφωση του παρόχου με τις υποχρεώσεις πληθυσμιακής κάλυψης, παρεμβαίνοντας στην περίπτωση αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα στο Χάρτη Συχνοτήτων, με σκοπό την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης της χώρας.