Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Συνεργασία ICAP με Entersoft για το Trade Exchange, το μοναδικό πρόγραμμα που στοχεύει στην έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων ασυνέπειας των επιχειρήσεων

Το ICAP Trade Exchange, αποτελεί το μοναδικό δίκτυο ανταλλαγής στοιχείων συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, βασίζεται στην παγκόσμια εμπειρία και τεχνογνωσία της Dun & Bradstreet και υλοποιείται αποκλειστικά από την ICAP Group.

Το ICAP Trade Exchange  είναι πλέον ενσωματωμένο στο Entersoft ERP ως μια νέα λειτουργικότητα. Οι χρήστες/μέλη του Trade Exchange έχουν τη δυνατότητα  να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα στοιχεία που λαμβάνουν σχετικά με τη συμπεριφορά των πληρωμών μιας εταιρείας και να έχουν έτσι μια  εκτίμηση για την εμφάνιση ασυνέπειας καθώς και για τον καθορισμό της πιστωτικής πολιτικής που  θα ακολουθήσουν.

Η χρήση του προγράμματος προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στο πιστωτικό προφίλ των εταιρειών και τακτική ενημέρωση για τις μεταβολές τους.

«Στην ICAP επενδύουμε σε τεχνολογίες αιχμής και συνεχίζουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στην επιχειρηματική αγορά. Το πρόγραμμα  ICAP Trade Exchange, το οποίο εστιάζει στη διασφάλιση της εμπορικής πίστης μέσω της ακριβέστερης μέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, ενσωματώνεται πλέον στις λειτουργικότητες του Entersoft      ERP. Οι πελάτες της Entersoft/Μέλη του προγράμματος  έχουν πλέον τη δυνατότητα  πρόσβασης σε διευρυμένα στοιχεία και δείκτες Συναλλακτικής Συμπεριφοράς, βελτιστοποιώντας άμεσα και πρακτικά, την πιστωτική τους πολιτική, μειώνοντας το επιχειρηματικό τους ρίσκο και αντιμετωπίζοντας φαινόμενα ασυνέπειας.» αναφέρει ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ICAP Group

 «Η ανάγκη των εταιρειών για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό πιστωτικών πολιτικών για τη μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου, παράλληλα με τη συνεχή αναζήτηση μας να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, μας οδήγησε στην ενσωμάτωση του ICAP Trade Exchange στο Entersoft ERP, ως νέα λειτουργικότητα. Με τον τρόπο αυτό προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ακόμα εργαλείο για μεγαλύτερη ευελιξία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.», σημείωσε ο κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Entersoft A.E.