Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

PROFILE: Συνεργασία με την Ελβετική εταιρεία ΑiM Services

Η PROFILE, βραβευμένη εταιρεία χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την καταξιωμένη Ελβετική εταιρεία AiM Services για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών της απαιτήσεων στην περιοχή της γαλλόφωνης Ελβετίας (Suisse Romande).

Η εταιρεία AiM Services, είναι πιστοποιημένη από την FINMA, την Ελβετική Αρχή που εποπτεύει τον Χρηματοπιστωτικό χώρο και διαθέτει σημαντική παρουσία στην Ελβετική αγορά από το 2004, με σημαντικές εγκαταστάσεις σε μεγάλες διεθνείς τράπεζες. Πρόκειται για μία από τις 10 κορυφαίες εταιρείες για Banking IT Services της Ελβετίας, που προσφέρει μεγάλο εύρος λύσεων όπως hosting, υλοποίηση εφαρμογών και συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρησιακά και τεχνολογικά θέματα.

Στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού της πλάνου που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύναψη διεθνών συνεργασιών για αντιπροσώπευση των προϊόντων του, ο όμιλος PROFILE συνεργάζεται πλέον με την AiM Services για την βέλτιστη προώθηση και υλοποίηση των λύσεων του στην χώρα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το πελατολόγιο μιας καταξιωμένης τοπικής εταιρείας.  

«Η προσήλωση της PROFILE στις νέες τεχνολογίες για το χρηματοοικονομικό τομέα σε συνδυασμό με την κάλυψη που οι λύσεις της προσφέρουν στις απαιτήσεις της Ελβετικής αγοράς, μας καθιστούν βέβαιους ότι η συνεργασία μας θα είναι επιτυχημένη. Η συνεργασία με την PROFILE μας επιτρέπει να ενισχύσουμε τις λύσεις μας με εύκολη παραμετροποίηση και ταχεία υλοποίηση για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών.» δήλωσε ο κ. Thierry Papilloud, CEO της AiM Services.

«Μετά από την επιτυχία των τριών τελευταίων ετών, στη διάρκεια των οποίων, αποκτήσαμε νέους πελάτες στην Ελβετική αγορά, η συνεργασία μας με την AiM Services προσβλέπει στην ευρύτερη δυνατή κάλυψη των απαιτήσεων των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων της χώρας, με την υποστήριξη μιας κορυφαίας τοπικής εταιρείας. Η AiM Services έχει διακριθεί για την εξειδίκευση και την επαγγελματική προσέγγιση που προσφέρει στις Ελβετικές τράπεζες και στους Independent Asset Managers. Από πλευράς μας, διαθέτοντας ήδη λύσεις υψηλής τεχνογνωσίας, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς, αισιοδοξούμε ως προς την επίτευξη των στόχων της συνεργασίας.» δήλωσε ο κ. Χ. Στασινόπουλος, CEO της PROFILE.