Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Διαθέσιμη στο Google Play και στο iTunes store η εφαρμογή iGEPIR για τον έλεγχο των GS1 barcodes από το κινητό σας!

O GS1 Association Greece ενημερώνει ότι η εφαρμογή iGEPIR είναι διαθέσιμη για κινητά τηλέφωνα στο Google Play και στο iTunes store.

Η εγκυρότητα των barcodes που διακινούνται στην ελλάδα και το εξωτερικό, πιστοποιείται αποκλειστικά μέσω του Διεθνούς Μητρώου GS1, GEPIR www.gepir.org.

Το παγκόσμιο μητρώο GEPIR περιλαμβάνει περίπου 2.500.000 επιχειρήσεις από 115 χώρες στον κόσμο και χρησιμοποιείται από:

· Δημόσιους Φορείς
· Τελωνειακές και ελεγκτικές αρχές
· Εμπορικούς συνεργάτες
· Καταναλωτές