Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Η Samsung Χρυσός Χορηγός στο Συνέδριο e-Skills for Jobs 2014 Grand Event

Χρυσός Χορηγός της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας e-Skills for Jobs 2014 Grand Event είναι η Samsung Electronics. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Μαΐου 2014 και διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Σκοπός του Συνεδρίου είναι η προώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων και παράλληλα στοχεύει στην ενθάρρυνση των νέων να επιλέξουν σταδιοδρομία και σπουδές σχετικές με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου η Samsung σχεδιάζει μια σειρά από δράσεις που  στόχο έχουν την επιμόρφωση νέων ανθρώπων στις ψηφιακές τεχνολογίες. Όπως δηλώνει ο κ. Μιχάλης Μόσχος, Marketing Director της Samsung Electronics Hellas: “Η προσφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη Samsung. Για το λόγο αυτό, συμμετέχουμε ενεργά σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, και παράλληλα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος, αναπτύσσουμε δράσεις, με στόχο να εκπαιδεύσουμε τους νέους και να προσφέρουμε χρήσιμα εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους πορεία».

Το Συνέδριο e-Skills for Jobs 2014 τελεί υπό την αιγίδα της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Grand Coalition for Digital Jobs” στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η εκστρατεία υλοποιείται συνολικά σε 30 Ευρωπαϊκές χώρες.