Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τη διαμόρφωση προσιτών τιμολογίων στην Καθολική Υπηρεσία

Η ΕΕΤΤ διεξάγει δημόσια διαβούλευση έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαμόρφωση προσιτών τιμολογίων στο πλαίσιο της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ).

Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ εξετάζει:

  • τη διεθνή πρακτική αναφορικά με την επιδότηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω της ΚΥ
  • την πιθανή μηνιαία επιδότηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα
  • την επιβάρυνση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε σχέση με το ύψος της επιδότησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ανά δικαιούχο και το μέγιστο αριθμό δικαιούχων και
  • τις εναλλακτικές μορφές διαμόρφωσης τιμολογίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η EETT προσκαλεί τους παρόχους, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα σχόλια και τις απόψεις τους έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.eett.gr ή επικοινωνήστε με την ΕΕΤΤ στο uso@eett.gr.