Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Εκχώρηση ονομάτων χώρου (domain names) με δύο χαρακτήρες από την ΕΕΤΤ

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει ότι από σήμερα, 4 Μαΐου 2015, ξεκινά η εκχώρηση ονομάτων χώρου (domain names) με δύο χαρακτήρες, για παράδειγμα aa.gr και aa.com.gr, σύμφωνα με το νέο Κανονισμό της Αρχής για τη διαχείριση και εκχώρηση ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη .gr.

Επισημαίνεται ότι η ΕΕΤΤ προχώρησε πρόσφατα στην έκδοση νέου Κανονισμού με σκοπό την ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και των πολιτών που διαθέτουν ή αποκτούν όνομα χώρου, την προσθήκη περίπου 8.000 νέων ονομάτων χώρου και την παροχή επιπρόσθετης προστασίας από κακόβουλες πρακτικές.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι η ΕΕΤΤ, κατά την απόκτηση ονόματος χώρου με κατάληξη .gr, προσφέρει υπηρεσίες για επίλυση διαφορών σε περιπτώσεις διεκδίκησης ονόματος χώρου όπως π.χ., κατοχή εμπορικού σήματος, διατήρηση της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης ακόμα και σε περίπτωση αλλαγής της εταιρίας παροχής υπηρεσιών Internet και απόκτηση ονόματος χώρου και με ελληνικούς χαρακτήρες, π.χ., «τοονομαμου.gr».

Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ για τη διαχείριση και εκχώρηση ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη .gr είναι διαθέσιμες στο https://www.eett.gr.