Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

Ενημέρωση από την ΕΕΤΤ για τα αποτελέσματα της 36ης Ολομέλειας του BEREC

Το πρόγραμμα εργασιών του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) για το 2019, οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται από την Οικονομία των δεδομένων (data economy) και η απλούστευση των συμβάσεων για τη διευκόλυνση των καταναλωτών, ήταν τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν κατά τις εργασίες της 36ης Ολομέλειας του BEREC, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Portorož της Σλοβενίας.


Στο πλαίσιο αυτό,  ο Πρόεδρος του BEREC για το 2018, κ. Johannes Gungl, ανακοίνωσε τα ακόλουθα:


  • Πρόγραμμα εργασιών του BEREC για το 2019

Το Σχέδιο του Προγράμματος Εργασιών του BEREC για το 2019, το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2018, αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Σώματος να λειτουργεί ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επιπλέον, οι μελλοντικοί στόχοι του BEREC είναι να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω βελτίωση της συνεπούς εφαρμογής των ρυθμιστικών κανόνων, να ενισχύσει τη μεθοδολογία εργασίας του και να συνεργάζεται αποτελεσματικά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το Πρόγραμμα Εργασιών αναμένεται να οριστικοποιηθεί το Δεκέμβριο 2018.


  • Οικονομία των δεδομένων (data economy)

Το BEREC πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για την οικονομία των δεδομένων (data economy), με σκοπό να διερευνήσει πώς ο τομέας αυτός θα επηρεάσει την αγορά των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να εντοπίσει πιθανά εμπόδια και άλλα δυνητικά ζητήματα ανταγωνισμού που προκύπτουν από τη χρήση των δεδομένων, καθώς επίσης ευκαιρίες και κινδύνους για τους καταναλωτές.


  • Απλούστευση συμβάσεων καταναλωτών

Σε διαβούλευση τίθεται η Έκθεση του BEREC σχετικά με την απλούστευση των συμβάσεων μεταξύ καταναλωτών και παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, με γνώμονα τη βέλτιστη κατανόησή τους από τους καταναλωτές και την ανάδειξη των σημαντικότερων συμβατικών όρων. Η Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές και τις πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, θα χρησιμεύσει ως βάση του κειμένου που πρέπει να υποβάλει το BEREC στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσεχές έτος, ενόψει της εφαρμογής του ενιαίου ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών για τις συμβάσεις.  Τα κείμενα που εγκρίθηκαν στις συναντήσεις της Ολομέλειας του BEREC είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του BEREC:

https://berec.europa.eu/files/document_register_store/2018/10/List%20of%20BoR%20public%20documents_P3_2018.pdf