Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

To Arbor CloudSM για παρόχους υπηρεσιών προσφέρει στους ISPs πρόσβαση σε πάνω από 1 Tbps on demand ευφυούς αντιμετώπισης

Η Arbor Networks Inc., ο κορυφαίος προμηθευτής λύσεων DDoS και προστασίας έναντι εξελιγμένων απειλών για εταιρικά δίκτυα και δίκτυα παρόχων, ανακοίνωσε τη διάθεση της νέας της λύσης Arbor CloudSM DDoS Protection για παρόχους υπηρεσιών. Με το Arbor Cloud, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να αξιοποιήσουν την κορυφαία στον κλάδο ικανότητα αντιμετώπισης επιθέσεων DDoS της Arbor, για να προσφέρουν μια νέα υπηρεσία προστασίας έναντι απειλών DDoS στην αγορά σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, με μικρότερο κόστος και με μικρότερο κίνδυνο. Μπορούν επίσης να διευρύνουν το φάσμα των υπαρχόντων υπηρεσιών, προσθέτοντας μεγαλύτερη χωρητικότητα αντιμετώπισης των επιθέσεων ή υποστήριξη για πελάτες που αναζητούν πλήρη προστασία έναντι απειλών DDoS από έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών.  Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν εξοπλισμό της Arbor, για να αντιμετωπίζουν με ακρίβεια την πλειονότητα των επιθέσεων DDoS στο δίκτυό τους, επιτρέποντας στη χωρητικότητα ευφυούς αντιμετώπισης του Arbor Cloud που υπερβαίνει το 1 Tbps να χειριστεί τις πραγματικά μεγάλες επιθέσεις.

Το Arbor Cloud επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εισάγοντας, επεκτείνοντας και βελτιώνοντας διαχειριζόμενες υπηρεσίες DDoS που βασίζονται στο cloud. Αυτές οι υπηρεσίες τροφοδοτούνται από την τεχνολογία, τα προϊόντα και την υποδομή ATLAS της Arbor, ενώ υποστηρίζονται από ένα Κέντρο επιχειρήσεων ασφαλείας που λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και στελεχώνεται από ειδικούς σε θέματα καταπολέμησης επιθέσεων DDoS και ασφάλειας της Arbor. Οι αναλυτές του Κέντρου επιχειρήσεων ασφάλειας της Arbor χρησιμοποιούν την εκτεταμένη τεχνογνωσία τους στον τομέα της παρακολούθησης επιθέσεων DDoS, δικτύων botnet και οργανωμένων εκστρατειών επιθέσεων, για να ενισχύσουν τους παρόχους υπηρεσιών με πληροφορίες ασφαλείας, ώστε να τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση απειλών που αφορούν το δικό τους δίκτυο και το δίκτυο των πελατών τους.

«Η Arbor αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη των κορυφαίων παρόχων υπηρεσιών παγκοσμίως. Περισσότερο από μια δεκαετία, οι υποδομές μας εφαρμόζονται στα δίκτυά τους και συνεργαζόμαστε μαζί τους για να προστατεύσουμε και να αναπτύξουμε το δίκτυο και τις υπηρεσίες τους. Το Arbor Cloud είναι μια υποδομή αντιμετώπισης επιθέσεων DDoS, η, ανεξαρτήτως φορέα, οποία μπορεί να παρέχει σημαντική υποστήριξη σε κάθε πελάτη μας που προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης απειλών DDoS σήμερα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Arbor Networks, Matthew Moynahan.

«Η βοήθεια που προσφέρει η Arbor στους πελάτες τη,-παρόχους υπηρεσιών,  έχει υπάρξει καθοριστική, προκειμένου να μπορέσουν να παράσχουν υπηρεσίες DDoS και, ως εκ τούτου, να δημιουργήσουν έσοδα από την ίδια πλατφόρμα που χρησιμοποιούν για να προστατεύσουν τις δικές τους υποδομές. Το Arbor Cloud είναι μια φυσική προέκταση αυτής της σχέσης, Η Arbor τούς επιτρέπει να προσαρμόζουν και να αναπτύσσουν τις υπηρεσίες τους χωρίς το βάρος των υπέρμετρων δαπανών κεφαλαίου», δήλωσε ο Jeff Wilson, κύριος αναλυτής της Infonetics Research.

Arbor Cloud DDoS Protection για παρόχους υπηρεσιών
Η Arbor βρίσκεται στα περισσότερα δίκτυα των παρόχων υπηρεσιών του κόσμου, με εξήντα παρόχους που προσφέρουν υπηρεσίες ασφαλείας και υποστηρίζονται από την πλατφόρμα Peakflow® της εταιρείας. Η Arbor έχει συνεργαστεί στενά με αυτούς τους πελάτες, για να τους βοηθήσει να εισάγουν και να υποστηρίξουν αυτές τις υπηρεσίες. Η λύση Arbor Cloud θα τους επιτρέψει να προσαρμόσουν τάχιστα τις υπάρχουσες –ή σε ορισμένες περιπτώσεις να ενσωματώσουν νέες– υπηρεσίες προστασίας έναντι απειλών DDoS. Η Arbor ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της, επιτρέποντάς τους να καλύπτουν τη ζήτηση των τελικών χρηστών με αποδοτικό και οικονομικό τρόπο, αυξάνοντας το υπάρχον προσωπικό ασφαλείας και την προστασία των υποδομών – οι ειδικοί ασφαλείας της Arbor προσφέρουν υποστήριξη 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα σε πελάτες που δέχονται επίθεση και χειρίζονται όλες τις πτυχές της υπηρεσίας.