Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (εφεξής ΣΕΠΕ) ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας, μέσω της Διαδικτυακής του Πύλης (εφεξής ΔΠ).

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο κάθε πιθανής αλληλεπίδρασής σας μέσω της ΔΠ του ΣΕΠΕ, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, Αμβροσίου Φραντζή 19 117 43 Αθήνα, Τηλ: 2109249540, Email: info@sepe.gr.

Στοιχεία επικοινωνίας  για την Προστασία Δεδομένων

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην Προστασία Δεδομένων  της ΔΠ του ΣΕΠΕ μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Νομικό Σύμβουλο Ευάγγελο Παπαλάμπρου. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργεί ο ΣΕΠΕ και περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@sepe.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Αμβροσίου Φραντζή 19 117 43 Αθήνα. Παρακαλούμε σημειώστε στον φάκελο «Για το Νομικό Σύμβουλο».

Πότε και πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μας παρέχονται απευθείας από εσάς για έναν από τους παρακάτω λόγους:

  • Αιτηθήκατε να γίνεται μέλος του ΣΕΠΕ
  • Εγγραφήκατε στο Νewsletter του ΣΕΠΕ
  • Επικοινωνήσατε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ΔΠ του ΣΕΠΕ

Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους
Χρησιμοποιούμε στοιχεία της επιχείρησης και εκπροσώπων της όπως π.χ.: Επωνυμία, Διεύθυνση, Email, ΑΦΜ, ιδιότητα εκπροσώπων και λοιπά στοιχεία που περιγράφονται στην αίτηση εγγραφής καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης τα οποία επισυνάπτονται τη στιγμή της αίτησης. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας αυτών των δεδομένων είναι η εγγραφή της εκάστοτε επιχείρησης στο μητρώο των Μελών του ΣΕΠΕ και η περαιτέρω τακτική ή έκτακτη ενημέρωση των εκπροσώπων της επιχείρησης ως μέλους του ΣΕΠΕ, σύμφωνα με το καταστατικό του και τις αποφάσεις των Οργάνων του. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι αυτή του άρθρο 6 παρ. 1β του ΓΚΠΔ , δηλαδή η εξέταση και η επεξεργασία του αιτήματος σας για εγγραφή στο ΣΕΠΕ ως μέλος σύμφωνα με τους όρους της αίτησης εγγραφής, αλλά και του άρθρου 6 παρ. 1α, δηλαδή η ρητή συγκατάθεσή σας.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα καταρχήν για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε μέλος του ΣΕΠΕ και σε τακτική βάση ζητάμε την επικαιροποίηση τους. Μετά τη διαγραφή σας συνεχίζεται η διατήρηση των δεδομένων για λόγους τήρησης ιστορικού αρχείου μελών ή για την επεξεργασία αιτήματος επανεγγραφής σας. Επιπλέον, έχετε τα δικαιώματα να μας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, διόρθωσή τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφή εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, περιορισμό της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολή καταγγελίας.

Εγγραφή στο Newsletter
Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας στέλνουμε το Newsletter του ΣΕΠΕ. Μόλις κάνετε την εγγραφή σας στο Νewsletter, λαμβάνετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια θα λαμβάνετε τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία και τις ενημερώσεις μας.

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η αποστολή του e-Newsletter και των ενημερώσεών μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στη λίστα αποδεκτών του newsletter μας έτσι ώστε να λαμβάνετε τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά μας δελτία και τα νέα μας και τα διαγράφουμε σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, δηλαδή έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα να διαγράφονται τα στοιχεία σας και να διακόπτεται η αποστολή του newsletter.

Επιπλέον, έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Επικοινωνία μέσα της φόρμας επικοινωνίας
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως π.χ.: Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο, και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο που τυχόν μας παρέχετε στην περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας της ΔΠ του ΣΕΠΕ. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 1 έτος από την ημερομηνία αποστολής της επικοινωνίας. Επίσης, αποθηκεύουμε στο σύστημά μας την απάντησή μας στην επικοινωνία.

Η παροχή των παραπάνω δεδομένων σας είναι αναγκαία για την ικανοποίηση του αιτήματός / ερωτήματος σας. Ο σκοπός μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για πληροφόρηση. Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 β) του ΓΚΠΔ. Και εν προκειμένω έχετε τα ίδια δικαιώματα όπως και στην εγγραφή στο Newsletter.

Κοινοποίηση και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους. Τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν στους εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργάζεται ο ΣΕΠΕ για την υποστήριξη των συστημάτων του.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μέσω της ΔΠ του ΣΕΠΕ στο Cloud. Συγκεκριμένα, η ΔΠ φιλοξενείται σε cloud της OVH ενώ τα δεδομένα σας μπορεί να αποθηκευτούν στη συνέχεια σε υπηρεσία cloud της Microsoft. Τέλος, τη διαχείριση της ΔΠ έχει αναλάβει η εταιρεία ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA ΑΕ, το αρμόδιο προσωπικό της οποίας μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που καταχωρούνται μέσω της Αίτησης Εγγραφής Νέου Μέλους, της Εγγραφής στο Newsletter και της φόρμας επικοινωνίας.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα έχετε ορισμένα δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε προς τον ΣΕΠΕ είναι τα παραπάνω αναφερόμενα κατά περίπτωση δηλαδή

  • Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων σας από τον ΣΕΠΕ ή και αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία τηρούμε.
  • Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς.
  • Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις.