Νέα

Με παράβολο οι καταγγελίες για τις κεραίες της κινητής

keraiesimage

Τη θέσπιση παραβόλου στις καταγγελίες για τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, αλλά και την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προβλέπει, μεταξύ άλλων, το πολυνομοσχέδιο για τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και δημόσια έργα. Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, “Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων”, που κατατέθηκε στη Βουλή, επιλύει ζητήματα του τομέα των τηλεπικοινωνιών, που σχετίζονται με τις ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο. Επίσης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, τη διόρθωση και επικαιροποίηση των μελετών ραδιοεκπομπών και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις περιπτώσεις ανάκλησης των πιστοποιητικών πληρότητας των κατασκευών κεραιών, καθώς και θέματα ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της ΕΕΤΤ και αξιοποίησης του αποθεματικού της.

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τηλεπικοινωνίες, μεταφορές κα δημόσια έργαΗ διάταξη για τη θέσπιση παραβόλου προβλέπει ότι οι καταγγελίες για παράβαση του νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον για τη διερεύνηση τους απαιτείται πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων από συνεργεία μετρήσεων ή τεχνικά κλιμάκια της Ε.Ε.Τ.Τ., θα συνοδεύονται από την καταβολή σχετικού παραβόλου. Το ύψος του θα ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.

Παράλληλα, διευκολύνεται η άσκηση του έργου και των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. μέσω της πρόβλεψης για  αύξηση του αριθμού των προσώπων που μπορούν να μεταταχθούν ή να αποσπαστούν σε αυτή, από 2 σε 5.

Εξοπλισμός
Επίσης, προβλέπεται ότι για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τον νόμο από την ΕΕΤΤ σε ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, η επιθεώρηση θα επιτρέπεται και σε τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Μάλιστα, τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. ή και τρίτα πρόσωπα -εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό από την Ε.Ε.Τ.Τ.- μπορούν να εισέρχονται σε χώρους διάθεσης και αποθήκευσης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και να λαμβάνουν δείγματα του εξοπλισμού, όπως αυτός διατίθεται στην αγορά.

Τέλη διέλευσης
Το νομοσχέδιο φέρνει ρύθμιση που απαλλάσσει τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την καταβολή στο Δημόσιο ή τους ΟΤΑ οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς για την εγκατάσταση, εκμετάλλευση, συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση δικτύων επικοινωνιών (κοινόχρηστα τηλέφωνα, στύλοι, οικίσκοι, φρεάτια, καμπίνες, αγωγοί κτλ.), πέραν των τελών διέλευσης.

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι κάτοχοι αδειοδοτημένων κεραιών προκαταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους 220 ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, καθορίζονται όλα τα σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του τέλους.

Τέλος, η ΕΕΤΤ θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις έως 100.000 ευρώ σε όποιον παραβιάζει τις διατάξεις, που διέπουν τα ονόματα χώρου στο διαδίκτυο, τους καταχωρητές ονομάτων ή τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ή ακόμη την ποινή της αναστολής ή ανάκληση δικαιωμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ