Νέα

Ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις δίνουν "ραντεβού" με startups του Ισραήλ

startup

Από το παράδειγμα του Ισραήλ, ως “startup nation”, επιχειρεί να διδαχθεί η Ελλάδα, μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειριών από ισραηλινές startups σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, Ισραηλινοί μέντορες του Start-Up Nation Central θα συντονίσουν εκδήλωση ανταλλαγής εμπειριών startup επιχειρήσεων τεχνολογίας του Ισραήλ και της Ελλάδας, που διοργανώνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το Δεκέμβριο στην Αθήνα.

Μεταφορά τεχνογνωσίας από το Ισραήλ στην καινοτόμα ελληνική επιχειρηματικότητα Το Workshop “Experience Sharing Workshop” θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν σε μικρές ομάδες, ιδέες, εμπειρίες και διδάγματα που έμαθαν, σχετικά με τον κύκλο ζωής νέων καινοτόμων επιχειρήσεων τεχνολογίας που λειτουργούν μέσα σ’ ένα ανταγωνιστικό οικοσύστημα. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ελληνικές νεοφυείς εταιρείες, που αναπτύσσουν λύσεις ασφάλειας διαδικτύου, όπως τεχνολογίες για την ασφάλεια τηλεπικοινωνιών και δικτύων, τεχνολογίες για την ασφάλεια χρηματικών συναλλαγών και δεδομένων. Επίσης, αφορά επιχειρήσεις από τον κλάδο της Τεχνολογίας Τροφίμων, που αναπτύσσουν λύσεις για προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες για τον κλάδο τροφίμων ή το μάρκετινγκ τροφίμων, όπως βελτιωμένα προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία, συσκευασίες φιλικές με το περιβάλλον, αποδοτικές και καινοτομικές διαδικασίες παραγωγής ή εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Επίσης, το Workshop απευθύνεται σε Τεχνολογίες Ιατρικής και Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας. Συγκεκριμένα, μπορούν να συμμετάσχουν νεοφυείς επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν ιατρικές συσκευές για χρήσεις, όπως ρομποτική, παρακολούθηση και διάγνωση, εμφυτεύματα και προσθετική, απεικόνιση, παράδοση φαρμάκων ή τηλεϊατρική και Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας, που αναφέρονται στη χρήση τεχνολογιών, επικοινωνιών, κινητών συσκευών και ανάλυση δεδομένων που ενοποιούνται με ασύρματους αισθητήρες, γενετική και πληροφοριακά συστήματα που βελτιώνουν την πρόσβαση στην περίθαλψη, μειώνουν το κόστος, βελτιώνουν την ποιότητα και εξατομικευμένη ιατρική.

Τέλος, το Workshop απευθύνεται σε Τεχνολογίες του Τραπεζικού Κλάδου και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε τομείς όπως συναλλαγές μέσω κινητών συσκευών, διαχείριση κινδύνου, συναλλαγές, εργαλεία διαχείρισης, διαχείριση συναλλαγών και αρχείων.

Προϋποθέσεις
Προϋπόθεση συμμετοχής για τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις είναι να απασχολούν από 2 έως 20 εργαζόμενους, να έχουν λάβει δημόσια ή ιδιωτική χρηματοδότηση, τουλάχιστον μια φορά, κατ’ ελάχιστον €50.000. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Οργανώτρια Επιτροπή και θα υπάρχει άμεση ενημέρωση για την έκβαση τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ