Νέα

Μια “Ευρώπη των gigabit” οραματίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση

digitaleurope1

Μια “Ευρώπη των gigabit”, με σαφές ψηφιακό πλεονέκτημα για την οικονομία και την κοινωνία, οραματίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εισηγήθηκε χθες ένα πακέτο μέτρων για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας. Μάλιστα, για την επίτευξη των υψηλών στόχων συνδεσιμότητας που θέτει, η Ε.Ε. εκτιμά ότι θα απαιτηθούν επενδύσεις €500 δις έως το 2025.

Δωρεάν πρόσβαση σε δίκτυα WiFi σε όλη την Ε.Ε. έως το 2020 και συνδέσεις 5G σε όλη την Ευρώπη μέχρι το 2025 στην αναπτυξιακή ατζέντα της Ευρώπης για την ψηφιακή οικονομίαΗ ευρεία αναπτυξιακή ατζέντα της Ε.Ε. για την ψηφιακή οικονομία δίνει προτεραιότητα στη δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες ασύρματου Internet (WiFi) έως το 2020, προβλέπει συνδέσεις επόμενης γενιάς 5G με ορίζοντα το 2025 και άμεση αναβάθμιση των ταχυτήτων σύνδεσης σε όλη την Ε.Ε. στα 100 Mbps.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να προετοιμάσει το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης, η Επιτροπή πρότεινε χθες τρεις στρατηγικούς στόχους συνδεσιμότητας για το 2025. Όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, συγκοινωνιακοί κόμβοι, νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι επιχειρήσεις, που βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλή - της τάξης των gigabit - συνδεσιμότητα. Επιπλέον, όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αγροτικά ή αστικά, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία να μπορεί να αναβαθμιστεί σε Gbps. Τέλος, όλες οι αστικές περιοχές, καθώς και οι σημαντικές οδικές αρτηρίες και οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να έχουν συνεχή κάλυψη 5G. Ως ενδιάμεσος στόχος, η κάλυψη 5G θα πρέπει να είναι εμπορικά διαθέσιμη τουλάχιστον σε μία μεγάλη πόλη σε κάθε κράτος - μέλος της Ε.Ε. μέχρι το 2020.

Δωρεάν WiFi
Η Επιτροπή πρότεινε χθες μια νέα πρωτοβουλία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις ενδιαφερόμενες τοπικές αρχές να προσφέρουν δωρεάν συνδέσεις Wi-Fi σε κάθε πολίτη, για παράδειγμα, μέσα και γύρω από τα δημόσια κτίρια, τα κέντρα υγείας, τα πάρκα ή τις πλατείες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, με αρχικό προϋπολογισμό €120 εκατ., αυτό το νέο κοινό σύστημα ενισχύσεων μπορεί να προσφέρει συνδεσιμότητα σε χιλιάδες δημόσιους χώρους, δημιουργώντας 40 έως 50 εκατ. συνδέσεις Wi-Fi ανά ημέρα.

Όπως σημειώνει η Επιτροπή, η χρηματοδότηση για την εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης θα πρέπει να καταστεί γρήγορα διαθέσιμη, μετά την έγκριση του σχεδίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη - μέλη.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι τουλάχιστον 6.000 έως 8.000 τοπικές κοινότητες θα πρέπει να επωφεληθούν από αυτό το νέο σχέδιο, έως το 2020. Όπως προβλέπεται στην Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι τοπικές αρχές που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στους πολίτες τους δεν θα πρέπει να φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο που μεταδίδουν.

Τεχνολογία 5G
Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης χθες σχέδιο δράσης για τα δίκτυα 5G. Το σχέδιο προβλέπει κοινό χρονοδιάγραμμα της Ε.Ε. για συντονισμένη έναρξη εμπορικής εκμετάλλευσης του 5G το 2020. Επίσης, προβλέπει συνεργασία με τα κράτη - μέλη και με τα ενδιαφερόμενα τρία κράτη για τον προσδιορισμό και τη διάθεση ζωνών ραδιοφάσματος για δίκτυα 5G, την οργάνωση πανευρωπαϊκών δοκιμών για 5G από το 2018, την προώθηση κοινών παγκόσμιων προτύπων 5G και την έγκριση εθνικών χαρτών πορείας για την ανάπτυξη του 5G σε όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε.

Η Επιτροπή και οι επενδυτές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών προβλέπουν, επίσης, να διαθέσουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν λύσεις τεχνολογίας 5G για καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Η χρηματοδότηση αυτή θα λάβει τη μορφή ειδικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης επιχειρηματικού κινδύνου, που θα βοηθήσει τις εν λόγω επιχειρήσεις να φέρουν στην αγορά νέες υπηρεσίες, όπως η αυτόματη οδήγηση, η παράδοση εμπορευμάτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή η εικονική πραγματικότητα για ειδική επαγγελματική συνεργασία.

Επενδύσεις €500 δις
Η υλοποίηση των στόχων συνδεσιμότητας, που έθεσε χθες η Ε.Ε., εκτιμάται ότι θα απαιτήσει επενδύσεις €500 δις έως το 2025, οι οποίες να προέλθουν, κατά μεγάλο μέρος, από ιδιωτικά κεφάλαια, αν και - όπως παραδέχθηκε η Επιτροπή - υπό τις τρέχουσες επενδυτικές τάσεις, είναι πιθανό να υπάρξει έλλειμμα επενδύσεων ύψους €155 δις.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η επενδυτική πρόκληση, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό των ισχυόντων κανόνων της Ε.Ε. για τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίοι επικαιροποιήθηκαν για τελευταία φορά το 2009.

Ο νέος “Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” εκτιμάται ότι θα καταστήσει πιο ελκυστικές τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, ενισχύοντας, ταυτόχρονα, τον ανταγωνισμό και προστατεύοντας τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις, οι οποίες ευνοούνται από το νέο πλαίσιο, θα μπορούσαν να αυξήσουν το ΑΕΠ κατά €910 δις επιπλέον και να δημιουργήσουν 1,3 εκατ. νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2025.

Νέος Κώδικας
Ο νέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Επικοινωνιών, που εισηγείται η Επιτροπή, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ένα σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο μειώνει τις διαφορές μεταξύ των ρυθμιστικών πρακτικών σε όλη την Ε.Ε.

Έτσι, ο κώδικας θα εφαρμόζει τη ρύθμιση της αγοράς μόνον όταν το συμφέρον των τελικών χρηστών το απαιτεί και όταν οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δεν παράγουν ανταγωνιστικά αποτελέσματα.

Ο νέος κώδικας περιορίζει σημαντικά τις ρυθμιστικές πρακτικές, όταν αντίπαλοι φορείς εκμετάλλευσης επενδύουν από κοινού σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας και επιτρέπει στους μικρότερους παράγοντες της αγοράς να συμμετέχουν σε επενδυτικά έργα, χάρη στη συγκεντρωτική ανάληψη του κόστους, την αντιμετώπιση των εμποδίων κλίμακας.

Οι νέοι κανόνες καθιστούν την ενδεχόμενη επένδυση πιο προβλέψιμη για τους “πρωτοπόρους”, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον κίνδυνο να επενδύσουν στα εν λόγω δίκτυα σε λιγότερο αποδοτικές περιοχές, όπως οι αγροτικές.

Με το νέο κώδικα, ο ανταγωνισμός δεν αφορά πλέον μόνον την πρόσβαση στα δίκτυα, αλλά και τις επενδύσεις σε αυτά τα δίκτυα.

Χρήση ραδιοσυχνοτήτων
Η μείωση των διαφορών μεταξύ των ρυθμιστικών πρακτικών σε όλη την Ε.Ε. έχει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα του ραδιοφάσματος, ο οποίος - όπως τονίζει η Επιτροπή - αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη για τις ασύρματες επικοινωνίες. Ο κώδικας προτείνει μακρά διάρκεια των αδειών, σε συνδυασμό με αυστηρότερες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. Προτείνει, επίσης, το συντονισμό βασικών παραμέτρων, όπως το χρονοδιάγραμμα των εκχωρήσεων, ώστε να εξασφαλίζονται η έγκαιρη ελευθέρωση του ραδιοφάσματος για την αγορά της Ε.Ε. και περισσότερο συγκλίνουσες πολιτικές στον τομέα του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την Ε.Ε., με στόχο την παροχή πλήρους ασύρματης κάλυψης σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Διπλασιασμός επενδύσεων
Η ψηφιακή οικονομία βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής ομιλίας του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, κατά την ομιλία του για την «Κατάσταση της Ένωσης το 2016». Ενώπιον των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προβαίνοντας σε απολογισμό του παρελθόντος έτους και παρουσιάζοντας τις προτεραιότητές του για το επόμενο έτος, ο Πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή επιδιώκει τον διπλασιασμό των κονδυλίων του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, ύψους €315 δις, με τις ψηφιακές υποδομές να κατέχουν κεντρική θέση στον Κοινοτικό σχεδιασμό: “Η Ευρώπη πρέπει να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στη νεολαία της, σε όσους αναζητούν εργασία, στις νεοσύστατες επιχειρήσεις της. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, ύψους €315 δις, οδήγησε ήδη σε επενδύσεις ύψους €116 δις μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας του. Και τώρα θα του δώσουμε παγκόσμια διάσταση”, τόνισε ο κ. Γιούνκερ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε καθοριστικής σημασίας τους επόμενους μήνες για το μέλλον της Ε.Ε.: “οι επόμενοι 12 μήνες είναι καθοριστικής σημασίας αν θέλουμε να επανενώσουμε την Ένωση μας. Συνεπώς, προτείνω ένα θετικό πρόγραμμα με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές δράσεις για τους επόμενους δώδεκα μήνες”.

Η ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνοδεύτηκε από την έγκριση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στον τομέα των επενδύσεων, της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, της ένωσης κεφαλαιαγορών και της ασφάλειας, κάνοντας έτσι άμεσα τα λόγια πράξη.

Για θέματα που αφορούν την ψηφιακή οικονομία ο Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε:

Προστασία δεδομένων: “Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τα κεφάλια τους να καταγράφουν την κάθε τους κίνηση, ούτε τις εταιρείες να αποθηκεύουν το κάθε κλικ τους με το ποντίκι. Στην Ευρώπη, η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι καίριας σημασίας. Πρόκειται για ζήτημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας”.

Πνευματικά δικαιώματα: “Θα ήθελα οι δημοσιογράφοι, οι εκδότες και οι συγγραφείς να αμείβονται δίκαια για την εργασία τους, είτε αυτή γίνεται σε στούντιο ή από το σπίτι τους, είτε μεταδίδεται μέσω διαδικτύου ή όχι, είτε δημοσιεύεται σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά”.

Συνδεσιμότητα: “Προτείνουμε σήμερα να εφοδιάσουμε όλα τα χωριά και τις πόλεις της Ευρώπης με ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο γύρω από τα κύρια κέντρα δημόσιας ζωής έως το 2020”.

Επενδύσεις και απασχόληση: “Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στη νεολαία της, ιδιαίτερα στους νέους που αναζητούν εργασία και στις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Σήμερα, προτείνουμε να επεκτείνουμε τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στο διπλάσιο και να διπλασιάσουμε τις χρηματοοικονομικές του ικανότητες”. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ