Νέα

To ενδιαφέρον για τις άδειες χρήσης φάσματος στα 1800MHz διερευνά η ΕΕΤΤ

smartphonehand11

Το κενό, που θα προκύψει από τις αρχές Αυγούστου με έξι άδειες χρήσης στη ζώνη των 1800MHz (κινητή τηλεφωνία), των οποίων τα δικαιώματα χρήσης λήγουν στις 6/8, προσπαθεί να κλείσει η ΕΕΤΤ. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανεξάρτητη Αρχή, η οποία πρόσφατα απέκτησε επικεφαλής - μετά από πολύμηνη “ακυβερνησία” - τον κ. Δημήτρη Τσαμάκη, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με προθεσμία έως τις 5 Ιουλίου, για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης έξι τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1800ΜΗz.

Πρόκειται για έξι άδειες χρήσης φάσματος των εταιρειών κινητής Vodafone και Wind, οι οποίες λήγουν στις 6 ΑυγούστουΠρόκειται πρακτικά για έξι άδειες χρήσης φάσματος των εταιρειών κινητής Vodafone και Wind, οι οποίες λήγουν στις 6 Αυγούστου. Στην ίδια φασματική ζώνη υπάρχουν άλλα δύο τμήματα φάσματος, το δικαίωμα χρήσης των οποίων έχει η Cosmote, αλλά οι σχετικές άδειες λήγουν το Δεκέμβριο του 2020, οπότε δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η πρόσκληση εκδήλωσης για την ανανέωση των δικαιωμάτων χρήσης των συχνοτήτων στα 1800 MHz θεωρείται κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και η διενέργειά του πιέζει χρονικά, καθώς από τον Αύγουστο οι άδειες των δύο εταιρειών θα βρίσκονται νομικά και τεχνικά "στον αέρα".

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προκειμένου διερευνήσει εάν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλον πάροχο - πλην των υφιστάμενων - για τη χορήγηση των συγκεκριμένων αδειών, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετικό φάκελο έως τις 5 Ιουλίου. Η πρόσκληση εξειδικεύει ότι πρόκειται για τρία τμήματα ραδιοσυχνοτήτων εύρους ζώνης 2x5 MHz στη ζώνη συχνοτήτων 1830-1845MHz/1735-1750MHz, δύο στη ζώνη συχνοτήτων 1810-1820MHz1715-1725MHz και ένα στη ζώνη 1805-1810MHz/1710-715MHz.

Κεφαλαιακή επάρκεια
Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη Αρχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προτίθεται να εκτιμήσει την επάρκεια χρηματοοικονομικών πόρων του υποψηφίου για την κατ’ ελάχιστο ανάπτυξη του δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών, με βάση ένα ελάχιστο ποσό μετοχικού κεφαλαίου ή ιδίων κεφαλαίων ή αναπόσβεστης αξίας παγίων ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων €50 εκατ. Το κριτήριο της επάρκειας των πόρων τεκμαίρεται από το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ή του μετοχικού κεφαλαίου του νομικού προσώπου ή από την αναπόσβεστη αξία παγίων του νομικού προσώπου, όπως προκύπτει από τον πιο πρόσφατο ισολογισμό του. Στην περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί μπορεί να συνυπολογίζεται εξωτερική χρηματοδότηση κατ’ ανώτερο όριο μέχρι το 50% του ποσού.

Σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρείας, η οποία δεν είναι προϊόν κοινοπραξίας, λαμβάνεται υπόψη ο ισολογισμός των νομικών προσώπων, που θα αποτελέσουν τους μετόχους της υπό σύσταση εταιρείας. Εάν το εξαγόμενο ποσό δεν επαρκεί, μπορεί να συνυπολογίζεται εξωτερική χρηματοδότηση κατ’ ανώτερο όριο μέχρι το 50% του ποσού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ