Νέα

Ο Giovanni Buttarelli νέος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

europedigital

Τον Ιταλό Giovanni Buttarelli επέλεξε, μετά από ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως νέο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. Το έργο του κ.  Buttarelli, μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Επόπτη, θα συνδράμει - ως αναπληρωτής - ο Πολωνός, Wojciech Wiewiorowski. Οι δύο άνδρες διαδέχονται τον Peter Hustinx, οποίος κατείχε τη θέση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων τουλάχιστον επί μία δεκαετία.

Έλαβε την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Κοινοβουλίου επέλεξε τον Giovanni Buttarelli ως νέο Επόπτη για την προστασία των δεδομένων και την τήρηση των κανόνων στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ε.Ε., μετά από πολύωρη ακρόαση των συν-υποψηφίων. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να αποσπάσει και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Η θητεία του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), ο οποίος αποτελεί ανεξάρτητη εποπτική Αρχή, είναι πενταετής. Στη διάρκεια της, ο Επόπτης εξασφαλίζει ότι τα Όργανα και οι Οργανισμοί της Ένωσης σέβονται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής των πολιτών, όταν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό το κάνει παρακολουθώντας τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε., παρέχοντας συμβουλές για την υιοθέτηση πολιτικών και νόμων, που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές για να εξασφαλίσει τη συνεπή προστασία των δεδομένων.

Ο θεσμός
Η θέση του Ευρωπαίου Επόπτη δημιουργήθηκε το 2001. Οι βασικές αρχές, που διέπουν το θεσμό, είναι πως - όταν τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί της Ένωσης επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ατόμου, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί - πρέπει να σέβονται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής του. Ο ΕΕΠΔ εξασφαλίζει ότι αυτό συμβαίνει και παρέχει τις συμβουλές του για όλα τα θέματα, που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω “επεξεργασία” καλύπτει δραστηριότητες, όπως η συλλογή πληροφοριών, η καταγραφή και αποθήκευση τους, η ανάκτηση τους για ανάγνωση, η αποστολή ή διάθεση τους, καθώς επίσης και η παρεμπόδιση της μετάδοσης, η διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων.

Υπάρχουν αυστηροί κανόνες που διέπουν τις εν λόγω δραστηριότητες. Για παράδειγμα, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης δεν επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επίσης, δεν επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα, όσον αφορά την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή, εκτός εάν τα δεδομένα απαιτούνται για σκοπούς υγειονομικής περίθαλψης. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα πρέπει να επεξεργάζεται επαγγελματίας του τομέα της υγείας ή κάποιο άλλο πρόσωπο, που δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ