Νέα

Νέος μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων, ύψους €200 εκατ., για την ίδρυση startups και την επέκταση μικρών εταιρειών

startups

Πρόσβαση σε κοινοτικά κονδύλια της τάξης των €200 εκατ., μέσω του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress, αποκτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, με σκοπό την ίδρυση νέων μικρών επιχειρήσεων ή την επέκταση υφιστάμενων. Με την οικονομική κρίση να έχει διπλασιάσει τις ανάγκες χρηματοδότησης των μικρών εταιρειών και το χρηματοδοτικό κενό στην Ε.Ε. να εκτιμάται σε €2,7 δις, οι μικροχρηματοδοτήσεις Progress, που στοχεύουν στην αύξηση της διαθεσιμότητας μικροπιστώσεων σε μεμονωμένα άτομα για την ίδρυση ή την επέκταση μικρής επιχείρησης, έρχονται να δώσουν μια ανάσα στους επίδοξους επιχειρηματίες.

Το νέο μέσο μικροχρηματοδότησης βρίσκεται υπό την "ομπρέλα" του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI 2014-20 ), ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε €919 εκατ., εκ των οποίων πάνω από €193 εκατ. προορίζονται για τη μικροχρηματοδότηση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Ο μηχανισμός Progress έχει, ήδη, βοηθήσει περισσότερους από 20.000 επιχειρηματίες για τη σύσταση και την επέκταση νέων επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντάς τους δάνεια και εγγυήσεις, συνολικού ύψους €182 εκατ. Όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω χρηματοδοτικού μέσου, η Ελλάδα έχει λάβει, ήδη, κεφάλαια περίπου €5 εκατ.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση
Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια για τους επίδοξους επιχειρηματίες. Η έκθεση δείχνει ότι το 60% των τελικών χρηστών ήταν άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί κατά την υποβολή της αίτησης, το 36% των δικαιούχων ήταν γυναίκες και το 5,9% ήταν άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών. Η γεωργία και το εμπόριο, σύμφωνα με την έκθεση, ήταν οι δύο τομείς, που εξακολούθησαν να λαμβάνουν τη μεγαλύτερη υποστήριξη από το μηχανισμό, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, που έλαβαν υποστήριξη.

"Η συγκέντρωση των χρημάτων, που απαιτούνται για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, μπορεί να είναι δύσκολη για τους ανέργους, τους νέους και τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, αλλά τα μικρά δάνεια, όπως αυτά που παρέχουν οι μικροχρηματοδοτήσεις Progress, μπορούν να έχουν καθοριστική σημασία για τους εν δυνάμει επιχειρηματίες", σχολίασε σχετικά ο αρμόδιος Επίτροπος  για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, κ. László Andor.

Πως λειτουργεί ο μηχανισμός
Ο μηχανισμός Progress βοηθά άτομα, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξασφάλισης παραδοσιακών τραπεζικών δανείων, να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε μικροπιστώσεις, για να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι ή να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση. Ο μηχανισμός, μέσω δανείων ανώτατου ύψους €25.000, χρηματοδοτεί ανέργους, άτομα που κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους και άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες, για παράδειγμα νέους, ηλικιωμένους ή μετανάστες. Σκοπός του Progress δεν είναι μόνο η διάθεση χρηματοδότησης από την Ε.Ε., αλλά και η δημιουργία αποτελέσματος μόχλευσης για συνολικές επενδύσεις ύψους περίπου €500 εκατ., δηλαδή ποσού πενταπλάσιου της συνεισφοράς της Ε.Ε.

Το Progress τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και λειτουργεί μέσω παρόχων μικροπιστώσεων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Το 2013 υπήρχαν 40 πάροχοι μικροπιστώσεων σε 18 κράτη - μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress θα εξακολουθήσει να λειτουργεί μέχρι το 2016. Μετά τη λήξη του μηχανισμού, το υπόλοιπο, που οφείλεται στην Ε.Ε., μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικροχρηματοδοτήσεις και υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του EaSI.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ