Νέα

Προσπάθειες να μην χαθούν κονδύλια €2 δις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013

peoplewalk

Προσπάθειες, ώστε να μην απολέσει η χώρα κονδύλια από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013), της τάξης των €2 δις, καταβάλλει η Ελλάδα. Όπως προκύπτει από την ειδική έκθεση-απολογισμό δράσεων, που δημοσιοποίησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου καταγράφουν το ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση” και το ΕΠ “Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη”.

Τις χειρότερες επιδόσεις έχει η “Ψηφιακή Σύγκλιση” - Όλα τα προγράμματα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης και εξυγίανσης, η οποία ολοκληρώνεται στις 30 ΣεπτέμβρηΌπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, που έδωσε σε χθεσινή εκδήλωση ο αρμόδιος Υπουργός, κ. Γ. Σταθάκης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης €711,7 εκατ., το ποσοστό των δαπανών αντιστοιχεί σε μόλις 56,94%. Στο δε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη”, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης €2 δις το ποσοστό των δαπανών φθάνει το 78,33%.

Όπως τόνισε χθες ο Υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση σχετική με την πιθανότητα να χάσει η Ελλάδα κονδύλια από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, “η ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να διατυπώνει στο ανώτατο δυνατό επίπεδο το εύλογο αίτημα για την παράταση της καταβολής κοινοτικών δαπανών για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013”.

Ειδικά για το ΕΣΠΑ, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Αλέξης Χαρίτσης, διευκρίνισε ότι όλα τα προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης και εξυγίανσης, η οποία ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτέμβρη, οπότε και πρέπει να υποβληθούν τα νέα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

“Τότε θα έχουμε και την πλήρη εικόνα των ποσών, τα οποία απαιτούνται για το κλείσιμο των προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, το σενάριο το οποίο εμείς τρέχουμε βάσει αυτών των νέων ρυθμίσεων είναι ότι το κλείσιμο των προγραμμάτων, μέχρι τέλους του 2015, θα διασφαλίσει ότι δεν θα χαθούν καθόλου κοινοτικοί πόροι, που προβλέπονται για τη χώρα μας για την περίοδο 2007-2013”, ανέφερε χθες ο κ. Χαρίτσης.

Ενέργειες
Όπως τόνισε, χθες, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αναφερόμενη στην πορεία του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013,  “η απορροφητικότητα είχε φτάσει, στα τέλη του 2014, κοντά στο 90%, αλλά με εξαιρετικά άνισα ποσοστά, από πρόγραμμα σε πρόγραμμα και με “ακριβό αντίτιμο” μια δυσλειτουργική και επικίνδυνη υπερ-δέσμευση, που φτάνει ακόμα και το 40%”.

Αναφορικά με τα προβλήματα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ της προηγούμενης περιόδου, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, σε συντονισμό με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εργάζεται για την αποκατάσταση της ροής της ρευστότητας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ημερήσια ροή της χρηματοδότησης έχει φτάσει πλέον τα €10 εκατ. την ημέρα και βαίνει αυξανόμενη.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύναψη νέων δανειακών συμφωνιών, που θα βοηθήσουν πολύ άμεσα στην ενίσχυση της ρευστότητας των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Οικονομίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει στην εφαρμογή ρύθμισης, που θα εξασφαλίσει ότι οι εισροές από τα διαρθρωτικά ταμεία θα κατευθύνονται αποκλειστικά στις πληρωμές των έργων του ΕΣΠΑ.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον απολογισμό, το πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζεται και με τις προτάσεις, που παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες προβλέπουν: 

- Αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε 100% για την περίοδο 2007-2013 (από 95% που ίσχυε μέχρι τώρα). Η αύξηση αυτή θα οδηγήσει στην εισροή περίπου €500 εκατ. κοινοτικής συνδρομής.

- Άμεση απόδοση του 5% του τρέχοντος ΕΣΠΑ, που κανονικά παρακρατείται μέχρι τη δήλωση ολοκλήρωσης των προγραμμάτων, το Μάρτιο του 2017, μέτρο το οποίο μπορεί να προσθέσει άλλα €500 εκατ. επιπλέον.

- Ειδικότερα, για την προγραμματική περίοδο 2014-2010, η Επιτροπή προτείνει την αύξηση της προ-χρηματοδότησης (προκαταβολή) των προγραμμάτων Συνοχής κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που μπορεί να προσθέσει €1 δις στα διαθέσιμα κεφάλαια των πρώτων ετών της περιόδου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ